ประท้วงบ.เหล้า นำวัฒนาธรรมมลายูมาโฆษณาขายเหล้า

832

1 มิถุนายน 2560  เอกราช มูเก็ม บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร ดิ อะลามี่ ได้ทำจดหมายเปิดผนึก ถึงบริษัทผลิตสุรา ยี่ห้อ รีเจนซี่ ประท้วงการนำวัฒนธรรมมลายูมาโฆษณาขายเหล้า

จดหมายระบุว่า หลังจากได้เห็นโฆษณาสุรา ยี่ห้อ รีเจนซี่ ผ่านสื่อ ในฐานะคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม และเป็นคนไทยเชื่อสายมลายู ขอประท้วงและขอให้ท่านออกมารับผิดชอบต่อกรณีการโฆษณาขายเหล้า ที่ใช้วัฒนธรรมมลายู ซึ่งผูกพันกับสังคมมุสลิม
โดยเราตั้งข้อสังเกตุ ดังนี้

1. โฆษณาเหล้า
2. เอาศิลปวัฒนธรรมมลายู ดีกเร์บาระ (ดีเกร์ฮูลู) ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามมาเกี่ยวโยงกับโฆษณาเหล้า
3. การไหว้ของผู้หญิง แสดงเป็นคนมลายู ซึ่งการไหว้ในกรณีนี้ น่าจะผิดหลักศาสนาอิสลาม

จึงเรียนมาเพื่อขอให้ผู้รับผิดชอบ ออกมาชี้แจง และรับผิดชอบ ต่อกรณีดังกล่าว