พระสงฆ์บังคลาเทศทำอาหารแจกมุสลิมละศีลอด เชื่อมั่นอยู่อย่างสันติ

742

พระสงฆ์ในบังคลาเทศ ทำอาหารละศีลอดแจกพี่น้องชาวมุสลิม
พระมหาเถโร ท่านมีความเชื่อมั่นในความสามัคคีกันระหว่างระศาสนา
ท่านพูดว่า “ทำไมจะต้องขัดแย้งกัน ? เราทุกคนต่างเป็นชาวบังคลาเทศ แผ่นดินนี้เป็นของเราทุกคน ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะทำให้ประเทศของเราดียิ่งขึ้น”
กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่ 6 ปีที่แล้ว พระสงฆ์ยังพูดอีกว่า เดือนรอมฏอนนั้นเป็นโอกาศดีที่เราจะได้ช่วยชาวมุสลิมที่ยากจน
โครงการนี้ริเริ่มโดยเจ้าอาวาส สุธนันโท มหัตเถโร เจ้าอาวาสวัดธรรมราจิขา เมืองดาคา ประเทศบังคลาเทศ