ประมงพื้นบ้าน วิถีพอเพียง มุสลิมบ้านบาเละฮิเล อ.เมือง จ.นราธิวาส

684

ในช่วงเดือนรอมฎอน ชาวไทยมุสลิมบ้านบาเละฮิเล อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านชายฝั่งกำลังนำปลาหลังเขียวที่ได้จากการลากอวนขึ้นจากเรือเพื่อนำส่งพ่อค้าที่มารับซื้อในแต่ละวัน นับเป็นภารกิจที่ต้องทำเป็นปกติ แม้จะอยู่ในช่วงเดือนรอมฎอน ที่ชาวมุสลิมทั่วโลกต้องถือศิลอดตามหลักศาสนาอิสลาม พวกเขาก็เช่นกัน แม้การการลากอวนในแต่ละวันจะต้องใช้กำลังอย่างมาก แต่นั่นคืออาชีพหลักที่หยุดไม่ได้ เพราะคือรายได้ที่ต้องนำมาเลี้ยงครอบครัว

ฉะนั้นการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนปรับสภาพร่างกายให้พร้อมที่จะทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก

ทุกวันก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหลังประกอบศาสนกิจและรับประทานอาหารมื้อแรกเสร็จสิ้น ชาวประมงพื้นบ้านที่นี่จะออกเรือไปยังจุดที่มีแหล่งปลาหลังเขียวชุกชุมห่างจากชายฝั่งไม่ถึง 1 ก.ม.โดยอาศัยประสบการณ์ที่เรียนรู้และถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้สามารถสังเกตุเห็นฝูงปลาได้ด้วยตาเปล่า ประกอบกับตลอดแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียง มีปะการังเทียมหรือบ้านปลา ทำให้กลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำจำนวนมากตลอดจนเป็นที่อนุบาลตัวอ่อนได้อย่างปลอดภัย

ซึ่งตามปกติการลากอวนจับปลาหลังเขียวของชาวประมงพื้นบ้านที่นี่ จะทำกันวันละ 2 ครั้ง เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล แต่ในช่วงเดือนรอมฎอน พวกเขาจะออกเรือแค่ 1 ครั้งเท่านั้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วยังพอมีรายได้เลี้ยงครอบครัว ก่อนเที่ยงของทุกวันภารกิจทุกอย่างก็เสร็จสิ้น ทำให้มีเวลาชำระล้างร่างกายและพักผ่อนอย่างเต็มที่ก่อนเปิดปอซอและละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ในเวลากลางคืน และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปในช่วงเดือนรอมฎอน

ภาพ : จรูญ ทองนวล