บิ๊กตู่ทำชาวบ้านเดือดร้อน สั่งปิดท่าเรือ ชาวบ้านขอทบทวน

4530

เรียน นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ว่า ได้รับการสั่งการโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ทำการปิดจุดผ่อนปรนริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก จำนวน 6 ท่า ด้วยเหตุผลเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มไอเอส และกลุ่มผู้ความไม่สงบ ลักลอบเข้าออกเพื่อก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงอยากทราบข้อเท็จจริงจากท่านนายกรัฐมนตรีว่า ท่านได้สั่งการในเรื่องนี้จริงหรือไม่ แล้วเหตุใดจึงแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งทำให้ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก และระบบเศรษฐกิจในอำเภอสุไหงโก-ลก ต้องล้มลงทั้งหมด
กลุ่มประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอเรียนท่านว่า หากมีการปิดจุดผ่อนปรนริมฝั่งแม่น้ำโก-ลกจริง พื้นที่ตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโก-ลกที่มีประชาชนอาศัยอยู่จำนวน 4 ชุมชน มากกว่า 1 พันครัวเรือน กลุ่มมอเตอร์ไซด์รับจ้างอีกกว่า 300 คน รวมทั้งผู้ประกอบการทั้งสถานบริการ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และระบบเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลกทั้งหมดจะได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง และอาจทำให้อำเภอสุไหงโก-ลก ที่ท่านประกาศนโยบายไว้อย่างสวยหรู ว่าเป็นอำเภอต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้องล้มทั้งเมือง ประชาชนจะไร้อาชีพ ประสบภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง และท้ายที่สุดประชาชนอาจจะโยกย้ายทิ้งถิ่นฐานออกจากพื้นที่เพราะทนกับการเป็นเมืองร้างของอำเภอสุไหงโก-ลกไม่ไหว
อีกทั้งการแก้ปัญหาโดยการปิดจุดผ่อนปรนริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก โดยคงเหลือการเปิดจุดผ่อนปรนริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก ที่ท่าประปาจุดเดียว ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหา ตามสภาพสังคมและวิถีชีวิตของประชาชน ซึ่งรวมทั้งการแก้ปัญหาด้านความมั่นคง ด้วยเหตุผลดังนี้
1.การเปิดจุดผ่อนปรนเพียงจุดเดียว ทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าภาครัฐไม่จริงใจในการแก้ปัญหาในพื้นที่ เพราะเป็นผู้ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เปิดจุดเดียวทำให้ผู้ได้รับประโยชน์มีเพียงกลุ่มเล็กกลุ่มเดียว แต่สร้างความเดือดร้อนอย่างใหญ่หลวงให้กับประชาชนอีกเป็นจำนวนมาก เพราะท่าเรือริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก บริหารจัดการโดยประชาชน แยกท่ากันชัดเจน หากท่านทำเช่นนี้ ประชาชนที่เหลือจะอยู่อย่างไร จะเอารายได้จากที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัว และภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกมากมายใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ประจำตามท่าต่างๆ จะไปประกอบอาชีพอะไร เพราะเขาทำอาชีพนี้มามากกว่าครึ่งชีวิต จะให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง มากกว่า 300 คนไปกระจุกตัวอยู่ที่ท่าประปาเพียงจุดเดียว จากเดิมแต่ละคนมีรายได้ 200 บาทต่อวัน ซึ่งแม้เป็นเศษเงินเพียงเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับเจ้าหน้าที่รัฐที่นั่งตากแอร์กินอาหารหรูๆอยู่ที่กรุงเทพฯ เพราะ 200 บาทของพวกเขา หมายถึงเงินที่ต้องกินต้องใช้กันทั้งครอบครัว ไปอยู่แออัดอย่างนั้นพวกเขาจะมีเงินรายได้จากการทำงานกันครบทุกคนหรือไม่ แล้วจะได้คนละเท่าไหร่
2.กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดจุดผ่อนปรนฯ นอกเหนือจากผู้อยู่อาศัย ผู้ให้บริการเรือข้ามฝาก และกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแล้ว ยังรวมถึง ผู้ประกอบการและประชาชนทั้งระบบในเมืองสุไหงโก-ลก เพราะมากกว่าร้อยละ 80 รายได้ที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของอำเภอสุไหงโก-ลก มาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ที่นิยมเดินทางผ่านจุดผ่อนปรนมาท่องเที่ยวและจับจ่ายซื้อสินค้าในอำเภอสุไหงโก-ลก และจะเดินทางกลับในเวลากลางคืน เนื่องจากมีความสะดวกมากกว่าการไปรอคิวเพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ต้องเสียเวลาในการรอนาน อีกทั้งมีเวลาเปิดปิดที่จำกัด ทันทีที่ท่านประกาศปิดจุดผ่อนปรนริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก แม้จะเหลือให้ใช้บริการอีกหนึ่งจุด แต่ก็ไม่ได้หมายถึงจะแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุบนความเดือดร้อนของประชาชนที่ประกอบอาชีพหาเช้ากินค่ำในพื้นที่
3.หากมองในด้านความมั่นคง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มผู้ให้บริการเรือข้ามฟาก และกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ได้รับหน้าที่เป็นตาสับปะรดในการช่วยงานเจ้าหน้าที่ตรวจตรา สอดส่องและสังเกตบุคคลต้องสงสัย ที่อาจลักลอบเข้ามาในพื้นที่ และแม้จะไม่ได้รับภารกิจใดๆทุกคนก็เห็นว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันอยู่แล้วที่จะต้องทำให้พื้นที่ตามแนวชายแดนและอำเภอสุไหงโก-ลกปลอดภัย เพราะหากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้น ทุกคนก็จะได้รับผลกระทบ เนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจะหายไปทั้งหมด อยากสอบถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าหากใช้มาตรการนี้ท่านจะมั่นใจได้อย่างไรว่า เมื่อปิดจุดผ่อนปรนในพื้นที่ตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโก-ลกแล้ว กลุ่มไอเอส หรือ กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจะไม่ใช้ช่องว่างนี้ในการลักลอบเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แล้วหากเกิดเหตุกาณณ์ขึ้นหลังจากนั้นใครจะเป็นผู้ออกหน้ามารับผิดชอบ เพราะปัจจุบันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็มีอย่างจำกัดทำให้ไม่สามารถดูแลตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโก-ลกได้ทั้งหมด นอกจากนี้การก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาทุกเส้นทางมีความเสี่ยงหมด หากกังวลกันขนาดนี้เห็นสมควรให้ปิดเมืองและเส้นทางการเข้าออกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด
ทั้งนี้อยากวิงวอนให้ท่านได้โปรดพิจารณาทบทวน ข้อสั่งการดังกล่าว เพื่อให้ลมหายใจของประชาชนในอำเภอสุไหงโก-ลกยังอยู่ต่อไปได้ เพราะเส้นเลือดใหญ่ของคนที่นี่ คือริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก หากถูกตัดขาดไปพวกเราที่เป็นประชาชนในพื้นที่ ซึ่งอยู่ในการปกครองของท่านจะอยู่อย่างไร การแก้ปัญหาด้านความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ การดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ปัญหาและปกป้องพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเราให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ได้โปรดอย่าผลักพวกเราไปสนับสนุนฝ่ายตรงข้าม เพียงเพราะการมุ่งแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปลายเหตุอย่างไม่ถูกทาง โดยยังไม่ทราบว่าจะเห็นผลในเชิงประจักษ์หรือไม่ว่าจะไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นอีกหลังจากนี้ แต่สิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดจากคำสั่งของท่าน ได้ทำร้ายคนในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลกได้อย่างเจ็บปวดที่สุด และพวกเรามองว่าเป็นความใจดำของเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำกับประชาชนในพื้นที่

ด้วยความเคารพอย่างสูง
กลุ่มประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโก-ลกเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก