นายกกำชับ ตรวจยึดรถหรู ไม่หวั่นอิทธิพล!!

123

นายกฯ กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมากรณีตรวจยึดรถหรูสำแดงเท็จ อย่าหวั่นเกรงอิทธิพล พร้อมสั่งรื้อระบบประเมินราคารถให้มีมาตรฐาน สร้างความเป็นธรรม
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมศุลกากรให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีการนำเข้ารถหรูสำแดงเท็จ หรือหลีกเลี่ยงภาษี โดยยึดหลักกฎหมายและทำงานอย่างตรงไปตรงมา อย่าหวั่นเกรงอิทธิพลใด ๆ เพราะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน หากกระทำผิดจะต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้นำเข้า ผู้ครอบครอง หรือเจ้าหน้าที่ที่รู้เห็นเป็นใจ
“รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบเรื่องการนำเข้าส่งออกที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง และถือเป็นนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศ จึงทำให้เจ้าหน้าที่ทั้งดีเอสไอและกรมศุลกากร สามารถบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีในเรื่องดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกปล่อยปละละเลยมาโดยตลอด เช่นเดียวกับคดีใหญ่ ๆ อีกหลายคดี” 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เร่งรัดให้กรมศุลกากรปรับรื้อระบบการประเมินราคารถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์นำเข้า ที่แต่เดิมมีเพียงฐานข้อมูลจากการตรวจสอบราคาในท้องตลาด เช่น ราคาตามเว็บไซต์และนิตยสารรถยนต์ โดยให้อ้างอิงจากฐานข้อมูลราคาของดีเอสไอ เพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นธรรม และไม่เป็นช่องโหว่ให้มีการลักลอบนำเข้ารถยนต์โดยผิดกฎหมายอีกต่อไป
“ผลจากการทำงานในเรื่องนี้ จะทำให้คนผิดหรือคิดที่จะทำผิดไม่กล้าทำอีก และยังจะช่วยให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเสียภาษีอย่างถูกต้อง เหนือสิ่งอื่นใดคือการบังคับกฎหมายอย่างจริงจังกับคนทุกระดับที่กระทำผิด โดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อสร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม”