ชาวนาคราชควาย นครพนม ลงมติเอกฉันท์ไม่เอามัสยิดในพื้นที่

6679

ชาวนาราชควาย 100% ไม่เห็นด้วย กับการก่อสร้างมัสยิดในพื้นที่

สืบเนื่องจากการออกหนังสือของ อบต.นาราชควาย ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม ขอความร่วมมือ ผญบ.บ.นาราชควาย ฯ ทั้ง 3 หมู่ ได้ประชุมชาวบ้านพร้อมลงประชามติ กรณีที่จะมีการก่อสร้างมัสยิดอัลมูฮายีรีน ขึ้นในพื้นที่ ม.11 บ./ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม นั้น การข่าว ร้อย ตชด.ที่ 236 เข้าพื้นที่ บ./ต.นาราชควาย ฯ เพื่อสังเกตุการณ์ในการประชุมโดยได้จัดประชุมขึ้นทั้ง 3 หมู่ ประกอบด้วย ม.7 จัดประชุมขึ้นที่ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน ฯ มี นายอภิชัย. แก้วบุดตา ผญบ.เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วม ฯ ประมาณ 100 คน ผลการแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วย 100 % ส่วนการประชุมของ ม.10 จัดขี้นที่ศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน มี นายธนู. อาสาวัง ผญบ.เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 80 คน ผลการแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วย 100 % และ การประชุมของหมู่ที่ 11 มีนายอดิศักดิ์ โพนไชยา ผญบ. เป็นประธาน ซึ่งหมู่ดังกล่าวการแสดงออกค่อนข้างเข้มข้น เนื่องจากเป็นพื้นที่ ที่จะมีการก่อสร้างมัสยิด มีผู้เข้าประชุมประมาณ 120 คน ผลการแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วย 100% ส่วนยอดรวมของผู้แสดงออกทั้งหมดของราษฎร บ.นาราชควาย ฯ ทั้ง 3 หมู่ เนื่องจากยังไม่สรุปยอดที่แน่นนอน หากมีการสรุปยอดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะนำเรียนให้ทราบต่อไป