สมาคมสตรีมุสลิมกระบี่มอบเงินช่วยเหลือพี่น้องประสบอัคคีภัยที่ควนโดน จ.สตูล

57

วันที่ 11 มิถุนายน ตัวแทนสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ ได้เดินทางไปมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยเพลิงไหม้ เมื่อวันก่อน