คึกคัก! นร.บ้านไทรงาม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ จับหอยมือเปล่า สืบสานภูมิปัญญาชาวบ้าน

68

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่โรงเรียนบ้านไทรงาม จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี ) ร่วมกับ อ.ไชยา ได้จัดงานสืบสานภูมิปัญญาป่า-เล ชุมชน และเทศกาลจับหอยขาว โดยมีนายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยาและนายอภิชัย เอกวนากุล ผอ.สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี ) ร่วมเปิดโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน มีประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ อ.ไชยาและ อ.ท่าฉาง เข้าร่วมกว่า 200 คน

ทั้งนี้ หลังพิธีเปิดนายเจริญศักดิ์ พร้อมนายอภิชัย และผู้ร่วมงานทุกคนได้นั่งเรือออกไปยังปากอ่าวไชยา ร่วมกับนักเรียนลงจับหอยขาวโดยใช้มือเปล่าซึ่งเป็นวิถีภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างสนุกสนานคึกคัก ซึ่งสร้างความประทับใจแก่นักเรียนที่ได้จับหอยขาวด้วยมือตัวเอง
นายอภิชัย กล่าวว่า ในอดีตชุมชนชายฝั่งมีวิถีชีวิตที่พึ่งพากับป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งมาช้านาน เช่น นำพืชไม้ป่าชายเลนมาทำอาหารและใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพร รวมทั้งอนุรักษ์แหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำหอยขาว หอยแครง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านและนักเรียนรวมทั้งชุมชนชายฝั่งได้อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งให้อยู่คู่ชุมชน

●ตะขบป่า●