สุดยอด! “เอกรินทร์ อยู่บำรุง”รับรางวัลบุคคลตัวอย่าง 2560

547

วันที่ 13 มิถุนายน ณ ห้องประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ พญาไท กรุงเทพมหานคร สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดงานมอบรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2560 โดยนายชิงชัย มงคลธรรม อดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี โดยบุคคลที่ได้รับรางวัลมี ดร.เอกรินทร์ อยู่บำรุง นักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมอยู่ด้วย

ดร.เอกรินทร์ อยู่บำรุง เป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ ด้วยการทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้ง เป็นบุคคลที่ได้เสียสละทรัพย์สินเพื่อส่วนรวมมา่โดยตลอด