บาปที่พระองค์อัลลอฮ์(ซบ)จะไม่ทรงอภัยให้อย่างแน่นอนและนรกจะเป็นที่พำนักของเขาตลอดกาล

1832

💗ข้าแด่อัลลอฮ์ขอให้เราและท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้พบกับค่ำคืนอัลก็อดรฺด้วยเถิด…อามีน
ดุอาอฺที่เราและท่านควรจะขอให้มากๆใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน

🎀 اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوّ ٌتُحِبُّ الْعَفْوَفَاعْفُ عَنِّيْ
ความว่า “โอ้พระเจ้าแห่งข้าพระองค์ แท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงอภัย พระองค์ท่านชอบที่จะให้อภัย ดังนั้นขอพระองค์ทรงอภัยให้แก่ข้าพระองค์”
💥ส่วนบาปที่อัลลอฮ์(ซบ)จะไม่ทรงอภัยให้และนรกจะเป็นที่พำนักของเขาตลอดกาลนั้น

อัลลอฮ(ซบ)ทรงตรัสไว้ :

“และผู้ใดฝ่าฝืนอัลลอฮฺและรสูลของพระองค์ และละเมิดขอบเขตของพระองค์แล้วไซร์ พระองค์ก็จะทรงให้เขาเข้านรก โดยที่เขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาล(หมายถึงผู้ฝ่าฝืนที่เข้าอยู่ในข่ายผู้ปฎิเสธศรัทธา) และเขาจะได้รับการลงโทษที่ยังความอัปยศให้(แก่เขา)”

(อัน-นิซาอ์ 4 : 14)
“แท้จริงอัลลอฮฺจะไม่ทรงอภัยให้แก่การที่สิ่งหนึ่งจะถูกให้มีภาคีขึ้นแก่พระองค์(ให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีหุ้นส่วนได้รับการเคารพสักการะร่วมกับพระองค์”ชีริก”) และพระองค์จะทรงอภัยให้แก่สิ่งอื่นจากนั้น(ความผิดอย่างอื่นที่มิใช่การตั้งภาคีขึ้นแก่พระองค์)สำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และผู้ใดให้มีภาคีต่ออัลลอฮฺแล้ว แน่นอนเขาก็ได้อุปโลกน์บาปกรรมอันใหญ่หลวงขึ้น”

(อัน-นิซาอ์ 4 : 48)
“และแน่นอนอัลลอฮฺได้ทรงประทาน

ลงมาแก่เจ้าแล้วในคัมภีร์นั้นว่าเมื่อพวกเจ้าได้ยินบรรดาโองการของอัลลอฮฺ โองการเหล่านั้นก็ถูกปฏิเสธศรัทธาและถูกเย้ยหยัน ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่านั่งร่วมกับพวกเขา จนกว่าพวกเขาจะพูดคุยกันในเรื่องอื่นจากนั้น แท้จริงพวกเจ้านั้น ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็เหมือนพวกเขา แท้จริงอัลลอฮฺจะทรงรวบรวมบรรดามุนาฟิกและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาไว้ในนรกญะฮันนัมทั้งหมด”

(อัน-นิซาอฺ 4 : 140)
“และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและปฏิเสธบรรดาโองการของเรานั้น พวกเขาเหล่านั้นคือชาวนรก”

(อัล-มาอิดะฮฺ 5 : 10)
“อัลลอฮฺได้ทรงสัญญาแก่บรรดามุนาฟิกชายและบรรดามุนาฟิกหญิงและผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายดซึ่งไฟนรกญะฮันนัม โดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล มันเป็นสิ่งที่พอเพียงแก่พวกเขาแล้ว และอัลลอฮฺก็ได้ทรงให้พวกเขาห่างไกลจากความเอ็นดูเมตตาของพระองค์และสำหรับพวกเขานั้นคือการลงโทษอันจีรังยั่งยืน”

(อัต-เตาบะฮฺ 9 : 68)
“เจ้าไม่เห็นดอกหรือ บรรดาผู้เปลี่ยนความโปรดปรานของอัลลอฮฺเป็นการปฏิเสธศรัทธา และได้นำกลุ่มชนของพวกเขาลงสู่ที่พำนักอันหายนะ

นรกญะฮันนัมที่มีเปลวไฟร้อนจัดของมันและมันเป็นที่พำนักอันชั่วช้า

และพวกเขาได้ตั้งภาคีคู่เคียงกับอัลลอฮ์เพื่อให้พวกเขาหลงจากทางของพระองค์ จงกล่าวเถิด(มูฮัมมัด)พวกท่านจงร่าเริงกันเถิด เพราะแท้จริงทางกลับของพวกท่านย่อมไปสู่ไฟนรก”

(อิบรอฮีม 14 : 28-30)
“แท้จริงอัลลอฮฺทรงสาปแช่งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา และทรงจัดเตรียมไฟที่ลุกโชติช่วงไว้สำหรับพวกเขา”

(อัลอะหฺซาบ 33 : 64)
💙โอ้…อัลลอฮ์โปรดให้บ่าวและท่านห่างไกลจากมุนาฟิก ชีริก การตั้งภาคีต่อพระองค์ทั้งที่รู้และไม่รู้ด้วยเถิด…อามีน
🎀 رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .
ความว่า: โอ้พระผู้อภิบาลของเรา โปรดนำมาให้แก่เรา ซึ่งสิ่งดีๆในโลกนี้ และนำมาให้แก่เราซึ่งสิ่งดีๆในโลกหน้า และโปรดปกป้องเราให้พ้นจากไฟนรกด้วยเถิด

อามีน ยาร๊อบบั้ลอาละมีน