นักวิชาการไทย ระบุ โรฮิงญา เป็นชนชาติที่ถูกกดขี่มากที่สุด ต้องยกเป็น “วาระแห่งโลก”เพื่อแก้ปัญหา

349

 

ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชาวโรฮิงญาในอารกัน โดยมุ,นิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย คลองตัน เมื่อ 16 ธันวาคม ดร.ศราวุฒิ อารีย์ รองผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โรฮิงญาเป็นชนชาติที่สหประชาชาติ(ยูเอ็น) ระบุว่า เป็นชนชาติที่ถูกกดขี่มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆชนชาติที่ถูกกดขี่ไม่ว่า ปาเลสไตน์ หรือแคชเมียร์ เนื่องจากโรฮิงญาไม่ได้ได้รับการยอมรับการเป็นพลเมืองพม่า อยู่ในพม่าก็ไม่ได้รับการยอมรับ ออกนอกพม่าก็ตกเป็นเหยือของขบวนการค้ามนุษย์

“ประชาคมโลก โดยเฉพาะคนไทยจะต้องให้ความสำคัญกับปัญหาโรฮิงญา เพราะการกระทำของพม่าต่อชาวโรฮิงญาถือเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โรฮิงญา ทั้งองค์รฮิวแมนไรท์วอชท์ ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติ นักวิชาการหลายมหาวิทยาลัย อาทิ ควีนแมรี่  ระบุชัดว่า เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ที่มีการทำเป็นขบวนการ 6 ขั้นตอน การลดวามเป็นมนุษย์ การสร้างความเกลียดชัง การใช้ความรุนแรง จนถึงการลบประวัติศาสตร์ ซึ่งพม่าพยายามลบโรฮิงญาออกจากประวัติศาสตร์ จึงเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องช่วยเหลือ” ดร.ศราวุฒิ กล่าว

ดร.ศราวุฒิ กล่าวว่า ชาวโรฮิงญายังไม่ได้รับการช่วยเหลือ โดยเฉพาะจากประเทศมุสลิมอย่างเพียงพอ ขณะที่โรฮิงญาเป็นพี่น้องที่อยู่ติดกับประเทศไทย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือก่อน และการช่วยเหลือโรฮิงญาจะต้องยกเป็นวาระสำคัญของโลกที่ทุกฝ่าย ทุกส่วนไม่เฉพาะมุสลิมจะต้องมาร่วมแก้ปัญหา วันนี้ เราต้องแสดงให้โลกเห็นว่า มุสลิมไม่ได้ทำงานโดดเดี่ยว ต้องแสดงออกให้โลกเห็นว่า ประชาคมมุสลิมพร้อมจะช่วยเหลือทุกฝ่าย ไม่เฉพาะที่เป็นมุสลิม แต่ทุกเชื้อชาติทุกศาสนา