แบงก์อิสลามนราฯ เข้าเยี่ยมช่วยเหลือชาวบ้านยากจน

209

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานเขตนราธิวาส โดยผู้จัดการสำนักงานเขต และผู้จัดการส่วนฯ ได้เข้าไปเยี่ยมครอบครัวของนายอิสาสะ กาเจ ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 9 คน โดยพ่อมีอาชีพก่อสร้าง รายได้ไม่แน่นอน แม่ชื่อ นางสาวซูไรนี สะนิ มีอาชีพแม่บ้าน มีลูกด้วยกันทั้งหมด 7 คน ลูกคนที่ 1 ชื่อ นส.มาสีเตาะ กาเจ กำลังศึกษาอยู่ ม.1 รร.สุกัณศาสตร์ ลูกคนที่ 2 ชื่อ ดช.อับดุลบาซิ กาเจ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.4 รร.บ้านบือราเป๊ะ คนที่ 3 ชื่อ ด.ญ .ฮาลีเมาะ กาเจ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.4 รร.บ้านบือราเป๊ะ คนที่ 4 ชื่อดช.ฟุรกอน กาเจ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.2 รร.บ้านบือราเป๊ะ คนที่ 5 ชื่อด.ช.อับดุลเลาะ กาเจ อายุ 2 ปี คนที่ 6 กับ 7 เป็นแฝดพึ่งคลอดได้ 26 วัน แต่ยังไม่ได้ไปแจ้งเกิด ชื่อ ด.ช.มูฮำหมัดรุสลัน กาเจ กับ ด.ช. มูฮำหมัดรุสลี กาเจ มีฐานะความเป็นอยู่ลำบาก เนืองจากบ้านที่อยู่อาศัย ทำมาจากไม้ไผ้ และไวนิลที่หลือ กั้นผนังไว้ ✅✅ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค สิ่งของ เสื้อผ้าของใช้ อาหารแห้ง และเงินสด โดยผ่านบัญชีภรรยาโดยตรง
🏦ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานราธิวาส ชื่อบัญชีนางสาวซูไรนี สะนิ เลขที่ 104-1-41874-4 ประเภทออมทรัพย์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเบอร์ 095-4307524 และ 063-9021294