ปลัดก.คลัง ลงพื้นที่ติวเข้มแนวทางแก้ปัญหา “แก้หนี้นอกระบบ”

38
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน เพื่อซักซ้อมการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในระดับพื้นที่ ร่วมกับคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัดและคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัด ณ ห้องกนกวรรณแกรนด์ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560