จนท.ตรวจพบการขุดเจาะ หลุมใต้ผิวถนน สำหรับก่อเหตุด้วยระเบิดแสวงเครื่อง จำนวน ๒ จุด

535

๑. เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.ฉก.ปัตตานี ๒๕ ได้จัด ชป.มว.ลว.ฉก.ปัตตานี ๒๕ สนธิกำลังร่วมกับ ชป.ลว.ร้อย.ร.๑๕๓๒๔ ทำการ ลาดตระเวณตรวจสอบพิสูจน์ทราบเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบ ได้ตรวจพบการขุดเจาะ หลุมใต้ผิวถนน สำหรับก่อเหตุด้วยระเบิดแสวงเครื่อง จำนวน ๒ จุด ดังนี้
๑.๑ บริเวณถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ.มะนังยง ม.๔ – บ.ปาเซปูเต๊ะ ม.๒ ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี พิกัด QH ๗๒๙๔๓๔๔๔ ลักษณะการขุดเจาะจากไหล่ถนน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๓๐ ซม. มีความลึกเข้าไปใต้ผิวถนน ประมาณ ๒ เมตร
๑.๒ บริเวณถนนเข้าไปในพรุชะมา (พรุน้ำดำ) ม.๓ ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี พิกัด QH ๗๑๘๒๓๑๑๔ ลักษณะการขุดเจาะจากไหล่ถนน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๓๐ ซม. มีความลึกเข้าไปใต้ผิวถนน ประมาณ ๒ เมตร
๒. ตามข้อ ๑. หน่วยได้แจ้งให้ ผญบ.ม.๔ บ.มะนังยง ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี เข้ามาควบคุมดูแลและทำการปิดปากหลุมในข้อ ๑.๑ ต่อไป สำหรับหลุมตามข้อ ๑.๒ เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวไม่มีบ้านเรือนราษฎรอยู่บริเวณใกล้เคียง หน่วยจะได้ดำเนินการปิดปากหลุมต่อไป