ชป.เสือดำ เบตง ฝึก! เตรียมพร้อมตลอดเวลารับมือแก๊งค้ายาเสพติด

157

วันนี้(17 ธ.ค.) เวลา ๐๘ : ๓๐ น.- ๑๑ : ๐๐ น. ภายใต้การสั่งการ และอำนวยการ ของ นาย ดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง ผอ.ศปก อ.เบตง นาย สุทธินัย เปรมรัชชานนท์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นาย ชาคร คงเสรีกุล ปลัดอำเภองานป้องกัน นาย พงศธร คงทอง ปลัดอำเภอเบตงช่วยงานป้องกัน และรับผิดชอบงานยาเสพติด สั่งการให้ ชป.เสือดำ เข้ารับการฝึกทบทวน ๓ ลักษณะ ๑๐ท่ายิง วันที่ ๒ ณ.กองร้อย ตชด.๔๔๕ พร้อมด้วย ชรบ.และตชด.๔๔ ผลการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย