​มารยาทวันอีดิลฟิตรฺ

1405

มารยาทวันอีดิลฟิตรฺ

1. อาบน้าซุนนะห์ , แปรงฟัน, ใส่น้ำหอม(สำหรับมุสลิมชาย) และแต่งตัวด้วยชุดใหม่หรือที่สวยที่สุดเท่าที่มี

2.การรับประทานอาหารก่อนละหมาดอีด –

สำหรับอีดุ้ลฟิฏร ให้รีบทานอาหารก่อนไปละหมาด 

ส่วนอีดุ้ลอัฎฮา รอจนละหมาดอีดเสร็จแล้ว จึงรับประทานเนื้อกุรบานก่อน

ในบันทึกของอิมามอัลบุคอรียฺ รายงานจากท่านอนัส อิบนุมาลิก ว่า “ท่านนบีจะไม่ออกไปในวันอีดิ้ลฟิฏรฺ

 จนกว่าจะได้รับประทานอินทผลัมหลายเม็ด 

3. กล่าวตักบีรให้มากนับแต่คืนวันอีดจนรุ่งเช้าเข้าละหมาด

4. จัดออกซะกาตฟิตเราะฮฺแต่เช้าก่อนละหมาดอีด และอนุญาตให้ออกซะกาตได้เมื่อเริ่มเข้ารอมฏอน

5. ทำกุศลทานให้มาก ด้วยการบริจาคแก่คนยากจน แม่หม้าย กำพร้า และผู้ด้อยโอกาส

6.สถานที่ละหมาดอีดนั้น มีซันนะฮฺให้ละหมาดในสถานที่กว้างๆโล่งๆ เช่นสนามหรือทุ่ง เรียกว่า “มุศอลลา” 

แต่ถ้าสภาพการณไม่อำนวย เช่นมีฝนตก หรือบริเวณสถานที่คับแคบก็ควรละหมาดในมัสยิด

7. เดินทางไปละหมาดอีดที่มัสยิดตั้งแต่เช้า และควรเดินไปทางหนึ่งและกลับอีกทางหนึ่ง

8.เมื่อละหมาดแล้วก็ควรฟังคุตบะฮฺจนแล้วเสร็จ ให้สลามแก่ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิทมิตรสหาย เพื่อนบ้าน 

และทักทายต่อกันด้วยคำว่า “ตะก๊อบบะลัลลอฮุ มินนาวะมิงกุม”

9. ออกเยี่ยมเยียนพ่อแม่ ญาติพี่น้อง  เพื่อน ๆ  

10.  ร่วมสนุกสนานรื่นเริงต่าง ๆ จัดของขวัญ  แต่ต้องอยู่ในขอบเขตของหลักการอิสลาม เช่น ไม่หยาบคาย ไม่

เกี้ยวพาราสี ไม่เล่นการพนัน ไม่มีเพลง  เป็นต้น 

 และไม่ต้องไปเยี่ยมผู้ตายยังสุสานซิยาเราะฮฺกุบูร เพราะกุบูร ไม่ใช่สถานที่รื่นเริง หากแต่เป็นสถานที่ที่ช่วยให้รำลึกถึงผู้ตาย ฉะนั้นการเยี่ยมกุบูร 

ควรไปในเวลาอื่นที่ไม่ใช่วันอีดทั้งสองนี้