เมืองกะทู้ ภูเก็ต จากเหมืองสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เริ่ดมั่ก!

948

 “สร้างเมืองกะทู้ สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”

เมืองกะทู้” เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าทางของภูเก็ต  เพราะเป็นเมืองที่แสดงถึงความเจริญในยุคเหมืองแร่  แสดงถึงการเป็นอารยะในอดีตที่ก่อให้เกิดขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ที่งดงามของภูเก็ต  ซึ่งปัจจุบันชาวในทูได้ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ  อย่างเคร่งครัด ทำให้เมืองกะทู้วันนี้งดงามด้วยวิถีแห่งวัฒนธรรมในทู   

            หากมองย้อนกลับไป ต้นกำเนิดของการเป็นเมืองแห่งเหมืองแร่ กะทู้เป็นต้นกำเนิดของการตั้งถิ่นฐานของการทำเหมืองแร่ ชาวจีนจากโพ้นทะเลได้มาตั้งรกรากถิ่นฐาน จนก่อให้เกิดวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ต่างๆมามากมายที่สามารถนำสืบสาน – ต่อยอด สู่ปัจจุบัน

           ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้  กล่าวว่า กะทู้ เป็นเมืองเล็กๆ ที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเล และยังเป็นเมืองแห่งรอยต่อความเจริญจากเมืองใหญ่ หากเราไม่ยึดถึงสิ่งดีงามที่เป็นวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต บรรพบุรุษของเราสร้างขึ้นมา การสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับเมืองอาจจะเป็นเรื่องยากในการพัฒนา  เพราะเมืองรอบด้านของเมืองกะทู้  ก้าวล้ำสู่ยุคตะวันตก  มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ภารกิจสำคัญของผม คือการมองรูปแบบของการพัฒนาเมือง  ว่าจะเป็นรูปแบบใด ซึ่งสิ่งที่ผมเห็นตั้งแต่เด็ก คือการยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี  วิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของเมือง ของในทู ซึ่งทั้งหมดนี้ผมได้นำมาเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม  เพื่อที่จะนำเมืองกะทู้สู่ “เมืองแห่งวัฒนธรรม”  

แนวทางในการพัฒนาสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

การนำเมืองกะทู้สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทางเทศบาลเมืองกะทู้ ได้มองหลายมิติ ทั้งทางด้านสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับเมือง  การอนุรักษ์และพัฒนาสถานที่ทางประวัติศาสตร์ การสืบค้นด้านประวัติศาสตร์ การสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ที่จะนำไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมไปถึงการแต่งแต้มสีสันให้เมืองกะทู้มีชีวิตชีวา   ผนวกกับด้วยเมืองกะทู้เป็นเมืองที่มีทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เรายังดำเนินชีวิตแบบดังเดิมที่เป็นแบบฉบับชาวในทู แนวทางของผม คือ นำทุนทางวัฒนธรรมเหล่านี้ ไปสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชน ประกอบกับชุมชมของเรามีความเข้มแข็ง พร้อมสานรับนโยบายต่างๆของผม ด้วยการจัดกิจกรรมมากมายที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง   จึงทำให้ประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม  ถนนเศรษฐกิจต่างๆจึงได้รับการกล่าวขานและชื่นชมทุกสาย ทั้งถนนเด็กเดิน ถนนสายครอบครัว เป็นต้น มากไปกว่านั้น งานใหญ่ประจำปี ที่ประทับใจหลายๆคน ได้รับการยอมรับเป็นงานระดับประเทศ “งานถนนสายวัฒนธรรม” คืออีกงานที่พวกเราชาวในทูภาคภูมิใจ ซึ่งปีนี้ประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม  คนหลั่งไหลมาเที่ยวงานอย่างล้นหลาม

เมืองแห่งวัฒนธรรมตามแบบฉบับคนในทู.เป็นอย่างไร

: ผมว่าชาวในทู ซึ่งหมายถึงคนที่อยู่ในเมืองกะทู้ โชคดีที่ เพราะเมืองกะทู้ของผมเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งคนไทยพื้นถิ่นแต่เดิม และ ชาวจีนจากโพ้นทะเลอยู่ร่วมกันอย่างรักใคร่เอื้ออาทรต่อกัน ทำให้กะทู้วันนี้มีความงดงามด้วยวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต อันเป็นต้นทุนที่ลำค่า” 

ผมมักพูดเสมอว่า  พวกเราชาวในทู-คนในทูยึดถือขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม  ประเพณีและ วิถีชีวิต ต่างๆ  อย่างเคร่งครัด เรามีดำเนินชีวิตตามแบบฉบับของคนในทู  ซึ่งผมเชื่อว่า ใครได้มาสัมผัส จะหลงใหลใน “วิถีแห่งในทู” ที่งดงาม  ซึ่งเสมือนเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีค่ายิ่ง 

 “วิถีแห่งในทู” ที่ผมอยากเรียนเชิญให้ทุกท่านไปสัมผัส  คือ ชีวิตที่งดงามของชาวในทู ตลอดระยะทางย่านตลาดศาลเจ้า  สิ่งที่จะได้สัมผัสคือความสุขของชาวในทู ที่เกิดขึ้นทุกวัน  ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตยามเช้าที่เต็มไปด้วยการมีชีวิตชีวา ภาพของคนตักบาตร คุณยายขี่จักรยานไปซื้อกับข้าว  การทักทายพูดคุยสนทนา   ล้วนเป็นบรรยากาศที่ทำให้คิดถึงวันวานสมัยคุณตาคุณยายยังเด็ก ซึ่งไมได้มีการปรุงแต่งแต่อย่างใด

นอกจากวิถีชีวิตของคนในทูแล้ว  ย่านตลาดศาลเจ้า สิ่งที่ท่านจะได้สัมผัส คือ ความงดงามของตึกแถวโบราณที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุตั่งเรียงรายให้ชมบรรยากาศ ที่สำคัญอาคารนับร้อยปีเหล่านี้ ยังคงมีผู้คนพักอาศัยหรือใช้ทำการค้า 

นอกจากนี้มีอาหารพื้นเมืองให้ท่านได้ลิ้มรสความอร่อยตามแบบฉบับของคนในทูแบบดังเดิม  ไม่ว่าจะเป็นหมี่โปเปี่ยน  บะหมี่เหลืองทำเอง ที่มีทั้งแบบน้ำ แห้ง ต้มยำ และเย็นตาโฟ รสชาติตามแบบฉบับคนในทูที่เดียวหละครับ  ถัดไปอีกไม่ไกล มีร้านหมี่จี้เหลี่ยน   ผัดก๋วยเตี๋ยวกุ้ยตามแบบฉบับในทู  และ หมี๋ฮกเกี้ยนต้นตำรับ มีขนมอาโป้ง ป้าต้อย  ขนมพื้นเมืองที่อยากให้ทุกท่านไปลองชิม     

 ที่มาของถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้

จากแนวคิดและ ความเป็นต้นแบบของวิถีชีวิตของคนภูเก็ต ล้วนมาจาก  ในทู  หรือ เมืองกะทู้  เมืองที่ถูกสะสมด้วยอารยธรรมแห่งเมืองเหมืองแร่  เป็นต้นแบบประเพณีวัฒนธรรมมากมาย  ที่เริ่มต้นที่นี่  ทั้งศาลเจ้ากะทู้ ประเพณีกินผัก ประเพณีผ้อต่อ อาหารพื้นเมือง จนถึงการดำรงชีพแบบวิถีแห่งเหมืองแร่  ทำให้ เมืองกะทู้โดดเด่นด้วยวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของความเป็นภูเก็ต

และเมื่อ  2553  งานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้  เริ่มต้นภายใต้แนวคิดอยากเผยแพร่วิถีชีวิตเมืองเหมืองแร่  เมืองที่เป็นเมืองต้นแบบของเมืองแห่งเหมืองแร่  เป็นที่รู้จักมากขึ้น  รวมไปถึง คนรุ่นหลังได้สืบทอดวิถีแห่งในทู ได้อย่างถูกต้องและงดงาม  จึงได้จัดงาน “ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้”   ขึ้น ณ บริเวณย่านตลาดศาลเจ้ากะทู้   ภายใต้ความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชน

จากจุดเริ่มต้น ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ งานเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของคนในทู ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจ  ทำให้งานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ งดงามยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปี  จนกล่าวได้ว่า   งานถนนสายวัฒนธรรม  คือ งานแห่งอารยธรรมของการเป็นตัวตนคนในทู    โดยได้รวบรวมผสมผสานมรดกทางวัฒนธรรมแห่งการเป็นเมืองแห่งเหมืองแร่ที่บรรพบุรุษสร้างขึ้น ทำให้วันนี้  “งานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ”   ก้าวสู่งานที่สมบูรณ์พร้อมให้กับจังหวัดภูเก็ต โดยบรรจุเป็นหนึ่งงานของการท่องเที่ยวจังหวัด ต่อยอดไปจนถึงครั้งที่ 8 ในปัจจุบันท่ามกลางความภาคภูมิใจของคนในทู

ทำให้วันนี้  “งานถนนสายวัฒนธรรม ”   ผ่านความสำเร็จมาแล้วถึง ๗  ครั้ง  ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๙  เราได้จัดงานให้งดงามขึ้นกว่า ๘  ครั้งที่ผ่านมา

 ถนนสายวัฒนธรรมคืองานที่บอกตัวตนคนกะทู้ ภาพที่เห็นเป็นสัญลักษณ์งาน. หรือ ซิเนเจอร์งาน คือ อะไร

งานถนนสายวัฒนธรรม  คือ งานแห่งอารยธรรมของการเป็นตัวตนคนในทู    โดยได้รวบรวมผสมผสานมรดกทางวัฒนธรรมแห่งการเป็นเมืองแห่งเหมืองแร่ที่บรรพบุรุษสร้างขึ้น ทำให้วันนี้  “งานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ”  ซึ่งในปีนี้  จะจัดงานในวันที่ 7-9 กรกฏาคม 2560   ณ บริเวนย่านตลาดเก่ากะทู้ โดยประกอบด้วยกิจกรรมคือ

กิจกรรมวัฒนธรรมของเมืองอารยะแห่งแร่

 • นมัสการศาลเจ้าแห่งความเป็นมงคล ของตลาดศาลเจ้ากะทู้

(ศาลเจ้ากะทู้   ศาลเจ้าปุ้นถ่าวก้งอ๊าม(ศาลเจ้าฮกเซียงเก้ง)   ศาลเจ้าต่องย่องสู

 • ร่วมสืบสานงานประเพณีไหวบรรพบุรุษ  ชมกิจกรรมสาธิตการจัดโต๊ะไหว้เทวดา การสาธิตการจัดโต๊ะไหว้ (พระจีน)
 • ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ชมขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา และ การแสดงศิลปวัฒนธรรม
 • ชมวิถีเมืองแห่งแร่กับหมู่บ้านเหมืองแร่ชุมชนกะทู้ และ     ชมนิทรรศการบ้านเหมืองแร่
 • การแสดงมหกรรมวัฒนธรรมอาเซี่ยน
 • เลือกชิมอาหารพื้นเมืองภูเก็ตที่คัดสรรความอร่อย
 • ชมการมหกรรมการแสดงของเอกชัย ศรีวิชัย
 • ชมการแสดงมโนราห์ไพศาล และ การแสดงศิลปวัฒนธรรม
 • ฟังเพลงเก่า-เล่าอดีต กับ เจี๊ยบ วัชระ ปานเอี่ยม (เฉลี่ยง )และวงอเนก
 • เล่าเรื่องบุ๋นเต้ เฮฮาเพลงท้องถิ่น กับ โกไข่
 • ชมนิทรรศการเกี่ยวกับพิธีกรรม ของศาลเจ้าของในทู
 • การแสดงแสงสีเสียง เล่าขานอารยธรรมสืบสานตำนานกินผัก
 • ชมขบวนรถโบราณ ชมรถจักรยานโบราณและรถโพถ้อง
 • การแสดงวงดนตรีร่วมสมัย การเต้นโชว์ลีลาศ
 • กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย “วิถีกะทู้
 • รำลึกอดีตกับกิจกรรมถ่ายภาพโบราณ
 • สาธิตการทำขนมพื้นเมือง ชิมอาหารพื้นเมือง    ร้านกาแฟโบราณ
 • กิจกรรมภายในศาลเจ้ากะทู้
 • กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ
 • การออกร้านของหน่วยงานราชการ และเอกชน
 • การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นเมืองกะทู้
 • การแสดงเวทีเล็ก จำนวน ๙ เวที ตลอดถนนสายวัฒนธรรม

ความพิเศษอีกหนึ่งอย่างในปีนี้คือการร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมกันจัดงาน “เทศกาลอาหารเมืองภูเก็จ Phuket: City of Gastronomy เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมทางด้านอาหารอันทรงคุณค่าให้กับชาวในทูและนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาได้รับรู้ ซึ่งจะมีการเสวนา เรื่อง ความสำคัญของเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก้ (Phuket: City of Gastronomy) พร้อมทั้งสาธิตการถ่ายภาพอาหารเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยชมรมช่างภาพจังหวัดภูเก็ต รวมไปถึงการสาธิตอาหารจานเด่นทั้งอาหารคาวและอาหารหวานอย่างละ 3 รายการ โดยสถานศึกษาในกลุ่มอาชีวศึกษาภูเก็ต และนิทรรศการทางด้านอาหารของภูเก็ตมาจัดแสดงไว้ ณ โรงเหล้ากะทู้ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป และปิดท้ายกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 ด้วยกิจกรรมปั่นจักรยานที่ร่วมมือกับNATION จัดกิจกรรม “ปั่นยลเมือง ชิมอาหาร เล่าขานเรื่องในทู @ภูเก็ต” Biking Tasting and Talking about Kathu @Phuket เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งมีระยะทางในการปั่น 20 กิโลเมตร

8 ปีทีจัดงาน. อะไรคือความสำเร็จของงาน

ตลอดระยะเวลา  8  ปี ที่จัดงาน ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้  ความสำเร็จที่ผมภาคภูมิใจ คือความร่วมแรงร่วมใจของชาวในทู ที่ช่วยกันรังสรรค์งานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ให้งดงาม  เป็นเจ้าบ้านที่ดีที่คอยต้อนรับผู้มาเยือน คอยบอกเล่าเรื่องราวของคนในทู ให้คนรุ่นๆหลังฟัง  ทำให้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้บรรจุในปฎิทินท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

ท่านอยากจะฝากอะไรถึงงานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้บ้างค่ะ”

ผมอยากเรียนเชิญทุกท่าน มาร่วมงานถนนสายวัฒนธรรม เมืองกะทู้ ครั้งที่ 9 ที่ทางเทศบาลเมืองกะทู้จัดขึ้น  ในระหว่างวันที่  7-9  กรกฎาคม 2560  ณ บริเวณย่านตลาดเก่ากะทู้  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต    ซึ่งท่านจะได้สัมผัสถึง ความเป็นในทู  เมืองแห่งเหมืองแร่ ที่มีกิจกรรมมากมาย ที่น่าสนใจ  เรียนเชิญนะครับ