จนท.ตรวจสอบกระเป๋าต้องสงสัยที่ปาดังเบซาร์

233

สภ.ปาดังเบซาร์
วันที่ 30 มิย.60 เวลา 07.00 น.ได้รับแจ้งจากสื่อสารสภ.ว่ามีวัตถุต้องสงสัยวางอยู่ตรงข้ามรัานทองไพลินถนนศิริมงคล ปาดัง20 ได้ทำการตรวจสอบกระเป๋าดังกล่าวไม่พบวัตถุต้องสงสัย เป็นกระเป๋าเสื้อผ้า น่าจะมีผู้ทำลืมไว้ ไดันำกระเป๋าดังกลาาวกลับสภ.