ฝังชะฮีด “ลุกมาน มะดิง “ถูกวิสามัญดับ

2961

ขบวนแห่ศพ นายลุกมาน มะดิง สมาชิกกลุ่ม ผกร. ที่เสียชีวิตจากการปะทะกับ จนท. ในพื้นที่ บ.นาเตาะ ม.6 ต.บือมัง อ.รามัน เมื่อคืนวันที่  30 มิ.ย ที่ผ่านมา

โดย ไม่มีพิธีอาบน้ำศพ ไม่มีการละหมาดศพ เป็นการฝังแบบชะฮีด