ตลาดน้ำยะกัง สืบสานตำนานความอร่อย 100 ปี

726

นราธิวาส – ผู้ว่าฯ จ.นราธิวาส เปิดโครงการส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน จัดตลาดน้ำบ้านยะกังขายขนมคาวหวาน พร้อมสืบตำนานความอร่อย 100 ปียะกัง
วันนี้ (1 ก.ค.) นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส ซึ่งการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้ำบ้านยะกังขึ้น เปิดให้มีการจำหน่ายอาหารคาวหวาน สืบสานตำนานความอร่อย 100 ปียะกังซึ่งเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่

โดยในพิธีเปิดครั้งนี้ได้รับความสนใจทั้งจากประชาชนในพื้นที่ และชาวบ้านในพื้นที่ยะกังเอง ที่เข้ามาร่วมจำหน่ายอาหารคาวหวาน มาร่วมแข่งขันเรือ 9 ฝีพาย แข่งขันจับเป็ด และแข่งขันมวยทะเล อีกทั้งยังมีการแสดงขบวนแห่ทางน้ำที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนยะกัง ที่ผูกพันและประกอบอาชีพเกี่ยวกับคลองยะกังมาโดยตลอด

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส มุ่งหวังที่จะยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชนของยะกัง ตลอดจนสร้างการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสนั้น มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ เพื่อสร้างให้เกิดความแข็งแรง มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว อย่างชุมชนยะกังเอง ถือเป็นชุมชนเข้มแข็ง การที่จังหวัดนราธิวาสเข้ามาส่งเสริมจะทำให้ชุมชนมีการพัฒนา และยกระดับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น สำหรับตลาดน้ำยะกัง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส กำหนดเปิดจำหน่ายอาหารบริเวณตลาดน้ำในวันศุกร์และวันเสาร์ของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

Cr.📹🐦พิราบข่าว🐦📹