ชาวบ้านร่วมกันพัฒนากุโบว์ เยี่ยมญาติ เนื่องในวันรายอแน

336

วันนี้ (2 ก.ค.) วันที่ 8 ของเดือนเชาวาล เป็นวัน”รายอแน”หรือวันรายอออกบวช 6 ของพี่น้อง 3 จังหวัดภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส จะมีการหยุดงาน ไปเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ บางมัสยิดจะมีการละหมาดตัสแบะฮฺในช่วงเช้า และมีการเยี่ยมกุโบว์พัฒนากุโบว์

รายอแน ไม่ใช่พิธีทางศาสนา แต่เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของพี่น้อง 3 จังหวัด ที่อาศัยเสร็จสิ้นจากการถือยวชสุนัต พบปะเยี่ยมเยือนกัน ร่วมกันพัฒนากุโบว์ ซึ่งปัจจุบันมีเป็นเพียงบางชุมชน}หมู่บ้าน ที่ยังมีรายอแน ส่วนใหญ่ไม่มีหรือยกเลิกไปได้นานแล้ว หากแต่การเรียก รายอแน ยังคงติดปากคนในพื้นที่ ซึ่งกลายเป็นวันครอบครัวมากกว่าที่จะเป็นวันอีดอีกวันนึง

อิบนุหะญัร อัลฮัยตะมี กล่าวว่า: “เป็นที่ชัดเจนยิ่งว่า ไม่อนุญาตให้ผู้ใดยึดมั่นและศรัทธาว่าวันที่ 8 ของเดือนเชาวาลเป็นวันอีดที่มีถูกบัญญัติไว้ในอิสลาม ดั่งเช่นวันอีดิลฟิฏร์และอีดิลอัฎหา ยิ่งกว่านั้นอุละมาอ์บางท่านถึงกับระบุว่า ไม่อนุญาตให้เรียกวันนั้นว่าวันอีดที่ควรแก่การแสดงออกด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของวันอีด เช่น การสวมเสื้อผ้าที่สวยงาม การจัดเลี้ยงอาหารที่หลากหลายชนิด และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เฉกเช่นการปฏิบัติในวันอีดิลฟิฏร์และอีดิลอัฎหา”

[ดูเพิ่มเติมได้ที่ อิบนุหะญัร อัลฮัยตะมี, อัลฟะตาวา อัลกุบรอ อัลฟิกฮียะฮ์, (อียิปต์: อับดุลหะมีด อะห์มัด หะนะฟี, ม.ป.ป.), ล. 1 น. 272.]

อิบนุหะญัร อัลฮัยตะมี คือใคร?

#อิบนุหะญัร_อัลฮัยตะมี (ฮ.ศ. 909-974) #ปราชญ์แห่งมัซฮับอิมามอัชชาฟิอี ในระดับปราชญ์ผู้จดจำหลักการแห่งมัซฮับ (حفظة المذهب) – เช่นเดียวกับชัมสุดดีน อัรร็อมลี (ฮ.ศ. 919-1004) – อิบนุหะญัร อัลฮัยตะมีได้ประพันธ์ตำรานิติศาสตร์อิสลามนามอุโฆษ เช่น “ตุห์ฟะตุลมุห์ตาจญ์ บิชัรห์ อัลมินฮาจญ์” ฯลฯ