ทูตมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรีเพื่ออำลาตำแหน่ง

277

เมื่อเวลา11.00น วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ดาโต๊ะ นาซีเราะห์ บินติ ฮุสเซน เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย เข้าพบ จุฬาราชมนตรี ท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล และ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ และ ผู้บริหารคระกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฎิบัติหน้าที่ในประเทศไทย