เมื่ออิหม่ามอ่านกุรอ่านผิด มะห์มูมจะทำอย่างไร

713

เมื่ออิหม่ามนำละหมาด.. อ่านกุรอ่านผิดหรือลืม
ละหมาดอีซาที่มัสยิด พอร๊อกอัตแรก อิหม่าม ก็อ่านกุรอ่านผิดด้วยอาจจะหลงลืม มะมูมหรือผู้ตามซึ่งอยู่แถวหลังอิหม่าม ก็อ่านทวนกุรอ่านเพื่อเตือนในสิ่งที่อิหม่ามหลงลืมหรืออ่านผิด เพื่อให้การละหมาดคงดำเนินต่อไปอย่างถูกต้อง. อิหม่ามต้องฟังและแก้ไขให้ถูกต้องในการอ่านหรือหลงลืม โดยไม่ถือว่า ตนเองเป็นผู้นำ ไม่ดันทุลังคิดหรือกระทำว่าจะผิดหรือถูกฉันรับผิดชอบเอง แต่สิ่งที่อิหม่ามผู้นำต้องทำคือแก้ไขการอ่านหรือหลงลืมให้ถูกต้อง…
เราได้อะไรจากกรณีนี้.. เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า การเป็นผู้นำ สำคัญจะต้องฟังเสียง ผู้ตามในสิ่งที่ถูกต้อง เมื่อผิดก็ต้องแก้ไขให้ถูก ทิ้งศักดิ์ศรี ทิ้งความยิ่งใหญ่แห่งตัวตน ด้วยละหมาดเริ่มด้วยอัลลอฮ์ฮูอักบัร ซึ่งแปลว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ เราเล็กนิดเดียว การเคารพกติกา ดั่งรูปแบบของการละหมาด หากเรานำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ก็จะส่งผลทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ผู้นำฟังเสียงผู้ตามหากสิ่งนั้นก่อเกิดประโยชน์สุขสู่สังคมโดยรวม ผู้ตามก็ปฏิบัติตามผู้นำในขณะผู้นำยังคงดำรงตนอยู่ในคำสั่งใช้คำสั่งห้ามของศาสนา อาวุโสให้ความเมตตาแก่เด็ก แต่ละฝ่ายต้องลดตัวตนนี่สำคัญ เพราะแท้จริงเรามาจากดินและก็ต้องกลับคืนสู่ดินเช่นกัน….

Cr.ชุมพล ศรีสมบัตั