ทหาร-กอรมน.เรียกแกนนำชาวสวนยาง เข้าหารือแนวทางการเคลื่อนไหว

172

รอง ผอ.รมน.จว.ชุมพร เชิญนายสุนทร รักษ์รงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ เข้าพบ เพื่อทำความรู้จักและรับฟังปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

วันที่ 14 ก.ค.2560 รอง ผอ.รมน.จว.สุราษฎร์ธานี เชิญนายกิตติศักดิ์ วิโรจน์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยางสุราษฎร์ธานี สมาชิกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ เข้าพบพร้อมร้องขอให้ยกเลิกการประชุมสมาคมฯ ในวันที่ 15 ก.ค.2560 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 22 ก.ค.2560 พร้อมเวที ” ปฏิรูปการยางไทย ” โดยมีแกนนำยางจากทั่วประเทศเข้าร่วม ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 ก.ค.2560 ทหารมณฑลทหารบกที่ 41 เรียกตัวนายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อย เข้าพบหลังล่ารายชื่อเรียกร้องให้รัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)

ทุกคนเดินทางไปพบทหารตามนัด โดยใช้ความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจเป็นที่ตั้ง และยังยืนยันจัดกิจกรรมตามกำหนดการเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เพราะนายกรัฐมนตรีเป็นคนพูดเองว่าอย่าผลักภาระการแก้ปัญหาให้รัฐบาลรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว พวกเราก็เลยต้องมานั่งประชุม สัมมนา หารือ จัดเวที เพื่อระดมความคิดเห็นของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ในการหาทางออกจากปัญหา

พวกผมเป็นเกษตรกรชาวสวนยางผู้ยากไร้ มิใช่โจร หรือผู้ร้าย เราต่อสู้เพื่อปากท้อง และไม่ได้เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งพวกเราก็เข้าใจว่าพวกพี่ๆทหารทำตามหน้าที่ ไม่ต้องมาออกตัวหรืออ้างว่านายสั่ง เพียงแต่ขอให้เคารพในสิทธิของกันและกัน ก็เป็นอันว่าใช้ได้ อย่าข่มขู่ อย่ากร่าง อย่าลุแก่อำนาจก็พอ และอย่าทำให้ชาวสวนยางร้องไห้ เด่วเราจะตกใจ เข้าใจตรงกันนะครับ รักนะตะเอง จุ๊บๆ

นายสุนทร รักษ์รงค์
เลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้
14 ก.ค.2560