องค์กรพระสังฆาธิการฯออกแถลงการณ์ อัด ผอ.สำนักพุทธให้ข่าวเงินทอนเหมือนพระผิด ชวนทุกวัดขึ้นป้ายไม่รับงบฯ พศ.

140

แชร์ว่อน แถลงการณ์องค์กรพระสังฆาธิการฯ อัด “พงศ์พร” ผอ.พศ.ให้ข่าวเงินทอนเหมือนพระผิด ชวนทุกวัดขึ้นป้ายไม่รับงบฯ พศ. จนกว่าผอ.พศ.จะแสดงความรับผิดชอบ ส่วนศูนย์พิทักษ์ฯ ชี้ควรแก้ปัญหาเงินทอนแบบกัลยาณมิตร

วันที่ 17 ก.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในกลุ่มไลน์ของพระสังฆาธิการ กลุ่มคณะสงฆ์ระดับต่างๆ ได้มีการส่งต่อ แถลงการณ์องค์กรพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทย ฉบับที่ 2/2560 เรื่องการทุจริตเงินอุดหนุนพัฒนาวัดและเงินอุดหนุนการศึกษาสงฆ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)

สำหรับแถลงการณ์ดังกล่าวไม่มีการลงนามรับรองจากบุคคลใด มีเพียงลงชื่อว่ามาจากกลุ่มองค์กรพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทย โดยมีข้อความระบุโดยสรุปว่า ตามที่ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ.ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการทุจริตเงินอุดหนุนพัฒนาวัดทั่วราชอาณาจักรทั้งฝ่ายธรรมยุต และมหานิกาย เสมือนเจ้าอาวาสวัดต่างๆ เป็นผู้ทุจริตโกงกินงบฯแผ่นดินเสียเอง ทำให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระพุทธศาสนาโดยภาพรวม ทั้งที่ผลสอบข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏ การให้ข่าวแบบคลุมเครือของ ผอ.พศ. แสดงถึงความบกพร่องด้านภาวะผู้นำ หลักธรรมาภิบาล และวุฒิภาวะในฐานะผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทางพระพุทธศาสนา

พฤติการณ์ดังกล่าว กรรมการมหาเถรสมาคมที่ถูกพาดพิง และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตั้งข้อสังเกตให้คำแนะนำแก้ปัญหาให้ถูกจุดให้รีบแก้ไขปัญหาภายใน พศ.โดยเร็ว มากกว่ามุ่งให้ข่าวสร้างความเสียหายต่อสถาบันพระพุทธศาสนาโดยภาพรวม ดังนั้นองค์กรพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทยจึงแถลงการณ์มาเพื่อให้ทุกวัด และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทุกแห่งภายในประเทศและต่างประเทศขึ้นป้ายไม่ขอรับเงินอุดหนุนใดๆ จาก พศ. จนกว่าจะเปลี่ยนตัวผู้นำ พศ. หรือผู้นำ พศ.แสดงความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันใน พศ.เชิงประจักษ์เสียก่อน

เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. แต่ทาง ผอ.พศ.ยังไม่รับสาย จากนั้นจึงได้ติดต่ออีกครั้งปรากฏว่าติดต่อไม่ได้

Cr.Thairath