เปิดคำฟัตวา “โดมทอง”เป็นส่วนหนึ่งของมัสยิดอัล อักซอ

1280
สุกรี ซาเร็ม ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวมัสยิดอัล อักซอผ่านเฟสบุค‎Sukre Sarem  ว่า มัสยิดอัลอักซอคือทั้งหมดบนเนินเขาภายในเขตกำแพงเก่า(ตามเส้นเขียว) คือรวม 1.อาคารหินลอยโดมทอง 2.อาคารมัสยิดโดมเงิน และ3.บริเวณลานทั้งหมดที่เห็นภายในเขตกำแพงเก่าตามที่ได้เรียนในเบื้องต้น
“ข้อมูลนี้เป็นคำฟัตวา วินิจฉัยโดยผู้นำของโลกอิสลามในอดีต(เป็นคำชี้แจงจากที่ประชุมใหญ่ WAMY ณ กรุงอัมมาน จอร์แดน คนไทยที่ไปประชุมมีกระผม Sukre Sarem และคุณ Sarawoot Sriwannayos โดยท่าน รมต.กระทรวงเอาว์กอฟ”ศาสนสมบัติ”ของประเทศจอร์แดน ผู้ควบคุมการซ่อมแซมมัสยิดอัลอักซอ ในขณะนั้น อยู่ด้วย)