ศิษย์เก่าอิสลามศรีอยุธยา จัดงานระดมทุนสร้างอาคารเรียน ร่วมบริจาคได้เลย

301

ศิษย์ก่าอิสลามศรีอยุธยาจัดงาน เทใจให้ อศอ. เพื่อระดมทุนสร้องอาคารเรียนให้กับโรงเรียน สามารถบริจาคได้ที่ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยา 035-701-163
อ.ฮาซัน ฮานาฟี 086-769-0923
อ.ปรัชญา ฉิมวิเศษ 081-016-5181
อ.ปรีชา ศรีสง่า 081-647-6142