คนอร์อร่อยชัวร์ แต่ฮาลาลชัวร์ไม๊! ซอง 2 ขนาดมีฮาลาลกับไม่มี คืออะไร

3673

ผ้บริโภคได้สังเกตุซุบไก่สกัดแบรนด์คนอร์ รสไก่ พบว่า ซองขนาด 70 กรัมมีตรารับรองฮาลาล แต่ซองขนาด 150 กรัมไม่มีฮาลาล ทำให้เกิดความสงสัยว่า ทำไม ซุบไก่ยี่ห้อเดียวกัน รสเดียวกัน แต่ขนาดต่างกันจึงมีฮาลาลกับไม่มีฮาลาล ผู้รับผิดชอบตอบด่วน