กลับมาหลอนอีกแล้ว!เบี๊ยะซะห์ไทย ฉายา”กินก่อน นอนสบาย”-“กินหรู ดูดี” แม้จะเปลี่ยนสังกัด

389

เปี๊ยะซะห์ไทย ที่ประจำอยู่ซาอุดิอารเบีย ภายใต้สังกัดใหม่ กรมการปกครอง มีนายบัญญัติ ยุมยวง เป็นหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจำนครมักกะห์ มีกรรมการ อาทิ

• นายแพทย์วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ และหัวหน้าสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์
• นายอุมาร มาดะมัน กงสุลฝ่ายกิจการฮัจย์ ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์
• นายอิมรอน หะมะซอ ผู้แทนกระการปกครอง
• นางสาวณิชาวีร์ สะมะอูน ผู้แทนกรมการปกครอง
• นายรอเช็ด บินแหละแหนะ คณะทำงานอามีรุ้ลฮัจย์ (รองประธานฝ่ายวิชาการ)
• นายถิรวัฒน์ ท่อทิพย์ ผู้แทนกรมการปกครอง
• อิหม่ามวุฒิวัย หวังบู่ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการฮัจย์และภาษาอาหรับ
• นายสราวุธ และซัน หัวหน้าสำนักงานกงสุลฝ่ายกิจการฮัจย์ นครมักกะห์

ในรายชื่อเปี๊ยะซะห์มีบางคนที่เคยทำงานให้กับกรมการศาสนา ที่มีปัญหามาตลอด แต่กรมการปกครองก็หมดปัญหาหาคนใหม่มาทำงาน ต้องพึ่งพาคนของกรมการศาสนา ประเภทจิ้งจกเปลี่ยนสีเข้าได้ทุกสถานการณ์

คณะกรรมการฯได้มีการประชุมนัดแรก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น บูรณาการ Team Thailand จาก 4 หน่วยงาน สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกงสุลฝ่ายกิจการฮัจย์ สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์ สำนักงานอามีรุ้ลฮัจย์ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางถือปฎิบัติในการเตรียมพร้อมต้อนรับผู้แสวงบุญชาวไทย ที่จะเริ่มเดินทางเข้านครมักกะห์

หลังการประชุม สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ที่หรูหราฟู่ฟ่าตามภาพ เข้ากับฉายาเบี๊ยะซะห์ไทยในอดีต กินก่อน นอนสบาย กับกินหรู ดูดี กลับมาหลอกหลอนฮุจยาตไทยอีกแล้ว

Cr.ภาพกรรมการเบี๊ยะซะห์ไทย