ของบริจาคของพี่น้องมุสลิม “ล็อตใหญ่” ถึงพี่น้องสกลนครไม่ขาดสาย

492

ผ่านมาหลายวัน แต่พี่น้องมุสลิมหลากหลายองค์กรในภาคอีสาน ยังคงทำงานหนักในการจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวสกลนครที่ประสบภัยน้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ 40 ปี

นํ้าท่วมหนักในหลายที
บางก็มีมิดหลังคาน่าใจหาย
พวกข้าวของเครื่องใช้ให้มลาย
จมหายไปกับสายนํ้าที่พัดมา
กองคาราวานทุกสายได้มุ่งไป
เพื่อบรรเทาช่วยกันในยามนี้
ทั้ง..ข้าวสาร.อาหารแห้ง..ที่พอมี
ส่งกันไปช่วย.น้อง.พี่..ที่พบภัย/ฮ.ติ

นํ้าใจหลังภัยมา
แบ่งปัน..โดยไม่แบ่งแยก
บทเรียนหลังนํ้าท่วม2

Cr. ฮาติม (วิทย์)