เครือข่ายมนุษยธรรม สำนักจุฬาฯ นำสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยพี่น้องสกลนคร

41

สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี. ลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ พี่น้องสกลนคร.

วันที่ 4 ส.ค.2560 เวลา 10.00 น . นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน นายอำเภอพระสมุทรเจดืย์ และกรรมาธิการฝ่ายในประเทศ นายวินัย สวัสดิ์มณี กรรมการสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี. ได้นำสิ่งของบริจาคที่พี่น้องชาวอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ มอบให้นำส่งช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยจ.สกลนคร เป็นถุงยังชีพจำนวน 600 ชุดและ ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่มอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้นำไปมอบให้ชาวบ้านท่าม่วง ต.หนองลาด อ . เมือง จ.สกลนคร และวัดป่าหัวเมย ติดลำน้ำอูนมีพระจำพรรษา6 รูป ต้องใช้เรือเข้าไปในขณะที่น้ำกำลังเชี่ยวแรงมาก และที่หมู่บ้านดอนต้นม่วงอ.พรรณานิคม ในครั้งนี้โดยได้รับความร่วมมือจากผศ.ดร.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี ผศ.ภวัต มิสดีย์ ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมินและ คณาจารย์ ม.ราชภัฎสกลนคร เป็นผู้นำทางให้การปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นปลอดภัย ของบริจาคถึงมือพี่น้องผู้ประสบภัยเป็นที่เรียบร้อย