ผิดหวัง! อบจ.ภูเก็ตปฏิเสธทำห้องละหมาดให้นร.มุสลิม อ้างไม่ใช่ปอเนาะ-สถานที่ไม่พอ

1333

ตามที่ผํปกครองนักเรียนมุสลิมโรงเรียนอบจ.ภูเก็ต ได้ทำหนังสือถึงอบจ.ภูเก็ตขอให้จีดทำสถานที่ละหมาดให้กับนักเรียนมุสลิมที่มีจำนวนมากนั้น เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ปลัดอบจ.ภูเก็ตได้ทำหนังสือตอบกลับปฏิเสธจัดทำห้องละหมาด โดยให้เหตุผลว่า ร.ร.อบจ.เรียนหลักสูตรแห่งชาติไม่ใช่โรงเรียนปอเนาะ และไม่มีสถานที่เพียงพอในการตัดทำห้องละหมาด

การปฏิเสธทำห้องละหมาดสร้างความผิดหวังให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง นักเรียนต้องใช้ห้องเรียนเป็นสถานที่ละหมาด

Cr.ยะห์ รักสะอาด