แจงเหตุผล 11 ข้อย้ายมัสยิดกลางฉลุง สตูล ยันเป็นมติกก.-สัปบุรุษมัสยิดเดิม

3354

ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ได้ชี้แจงเรื่องการย้ายมัสยิดกลางอำเภอฉลุง โเยระบุว่า เหตุผลในการขอย้ายมัสยิด
เนื่องจากเมื่อประมาณหลายสิบปีมาแล้วรัฐบาลได้ประกาศเวนคืนที่ดินและที่อยู่อาศัยถนนสายฉลุง-ละงู และหน่วยงานส่วนราชการโดยตรงได้ขอเวนคืนมัสยิดกลางฉลุงโดยมีนายอาด หมาดปันจอร์ ดำรงตำแหน่งอิหม่าม ไม่อนุญาตให้เวนคืนเนื่องจากไม่มีสถานที่ปฎิบัติศาสนกิจของสัปบุรุษมัสยิดกลางฉลุงรองรับไว้ ดังนั้น ทางคณะกรรมการมัสยิดได้มีแนวคิดที่จะหาสถานที่แห่งใหม่รองรับอาคารหลังเก่าจนถึงปัจจุบันหากมีการขอเวนคืนมา และมีเหตุผลหลายประการสรุปเป็นข้อๆดังนี้
1 สัปบุรุษเพิ่มมากขึ้นทุกปีทำให้สถานที่ดังกล่าวคับแคบ
2 ไม่สามารถขยายพื้นที่และต่อเติมอาคารแบบมั่นคงและถาวรเนื่องจากไม่มีงบประมาณและเขตขอบชิดและรุกล้ำเขตพื้นที่อื่นโดยรอบบริเวณ
3 ซ่อมแซมอาคารมัสยิดทุกปีเนื่องจากชำรุดและเป็นอาคารเก่าแก่และใช้งานมาจนปัจจุบันเป็นระยะเวลาประมาณ 90 ปี และหากเกิดเหตุสุดวิสัยเนื่องจากอาคารดังกล่าวก่อสร้างโดยไม่ได้ผ่านการควบคุมช่างก่อสร้างโดยตรง อาจมีการยุบตัวหรือพังถล่มของอาคารที่เก่าแก่หรือเกิดสาเหตุจากแม่น้ำลำคลองเซาะตลิ่งมาเป็นเวลานาน
4 น้ำเสียของมัสยิดไหลผ่านลงสู่แม่น้ำลำคลอง เช่น ห้องน้ำ ห้องส้วม เป็นต้น ซึ่งแม่น้ำลำคลองดังกล่าวชาวบ้านใช้ประโยชน์ในการอาบน้ำและใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
5 ได้ซื้อที่ดินเพื่อสร้างมัสยิดหลังใหม่แต่ไม่สามารถสร้างมัสยิดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวคับแคบและไม่มีงบประมาณทำให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ตาดีกาจนถึงปัจจุบัน
6 พื้นที่ตั้งอาคารมัสยิดหลังเก่าไม่มีเอกสารสิทธ์ในการครอบครอง เช่น โฉนด น.ส.3 ก สค.1 เป็นต้น
7 ได้รับบริจาคเงินและบริจาคที่ดินจากผู้มีความศรัทธา
8 มติคณะกรรมการมัสยิด(ชุดก่อน)ให้สร้างและจัดตั้งมัสยิดแห่งใหม่เมื่อวันที่ 21 มกราคม 59
9 มติประชุมเห็นชอบสัปบุรุษให้สร้างและย้ายมัสยิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
10 วางรากฐานสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป
11 การย้ายมัสยิดอาคารหลังใหม่เพื่อละหมาดยุมอัตวันศุกร์ร่วมกันของสัปบุรุษเท่านั้น(ในหนึ่งอาทิตย์จะมีหนึ่งครั้ง)