สำนักจุฬาราชมนตรี จัด”ถวายพระพร”วันแม่แห่งชาติ มอบรางวัลแม่ดีเด่น

567

วันที่ 8 สิงหาคม สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย จัดงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ วันที่ 12 สิงหาคม โดยมีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลสตรีมุสลิมดีเด่น มีผู้ร่วมงานอาทิ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามฯ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขานุการคณะกรรมการพิเศษเพื่อแก้ปัญหาภาคใต้ เป็นต้น โดยมีบีดาสตรีและผู้นำสตรีจากทั่วประเทศเข้าร่วมประมาณ 300 คน

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามฯ และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า อิสลามได้ยกฐานะของสตรีขึ้นมา โดยนบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.) ได้ทำเป็นแบบอย่าง เป็นที่ทราบกันดีว่า ในสังคมอาหรับรังเกียจการมีลูกผู้หญิง เมื่อมีครบโควต้าก็จะฝังทั้งเป็น นบีเป็นคนเรียกร้องให้ยกเลิกแนวทางแบบนั้น จนถูกเรียกว่า เป็นคนสุดโต่ง และเป็นการยกฐานะของบรรดาแม่หม้าย แม้สังคมอาหรับจะมีไม่มีการฆ่าตัวตายของภรรยาเมื่อสามีเสียชีวิตเหมือนในอินเดีย แต่ภรรยาอาหรับก็เหมือนตายทั้งเป็น นบีและบรรดาซอฮาบะห์ จึงยกฐานะของพวกนางขึ้นมาด้วยการแต่งงาน เท่ากับเป็นการมีชีวิตใหม่ของบรรดาพวกนาง

ในสมัยรอซูลลุลเลาะฮ์สตรีมุสลิมมีบทบาทสูง ในการเดินทางอพยพไปอบิซิเนีย ก็เป็นการแนวทางของสตรีในสมัยนั้น สตรีมุสลิมในสมัยนบีจึงไม่ได้อยู่แต่ในบ้านเหมือนอย่างที่เข้าใจกัน

ดาวดวงใจ ปาลาเล่

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ให้โอวาทว่า บรรดาสตรีเป็นผู้ที่อยู่ในคุณธรรม จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสอนของแม่ ประเทศไทยได้กำหนดในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งถือเป็นความสำคัญยิ่ง เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นแม่อันประเสริฐได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทย ทรงเป็นแบบอย่างให้ผู้เป็นแม่ทุกคนได้เจริญรอยตาม ในโอกาสนี้จึงพระจากอัลเลาะฮ์(ซ.บ.)ประทานสุขภาพที่เข้มแข็งแก่บรรดาสตรีผู้เสียสละทุกท่านเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าและมั่นคงต่อไป

จากนั้นนางดาวดวงใจ ปาลาเล่ นายกสมาคมสมาพันธ์สตรีฯ ได้นำกล่าวปฏิญาณตน ระบุว่า ข้าพเจ้าในนามนายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมไทย อันมีคณะกรรมการและสมาชิกทุกภาค ขอประกาศปฏิญญา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ดังนี้
1. พี่น้องมุสลิมทุกคน มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากาตริย์ และปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันเป็นหนึ่งเดียว จะแบ่งแยกมิได้
2. ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ในฐานะและด้วยบทบาทของความเป็นแม่ เราจักสั่งสอนบุึตรหลานให้เป็นคนดี มีคุณธรรม สนองพระราชปฏิธานแห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
3.เหล่ามุสลิมะห์ทุกคน พร้อมร่วมกันสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม สนับสนุนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุขให้จงได้ และขอให้คำมั่นว่า เราจะร่วมกันสร้างความตระหนักในการรักแผ่นดินเกิดให้บังเกิดกับชาวมุสลิมทั่วไป

ในงานได้มีการมอบรางวัลแม่ดีเด่น ประจำปี 2560 มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 40 คนจากทั่วประเทศ ประกอบด้วย
ภาคใต้
1.ฮัจยะห์บีบีอาเซี๊ยะ ชาชา (ตรัง)
2.ฮัจยะห์ปวีณา วันดี (สุราษฎร์ธานี)
3.ฮัจยะห์ซอฟียะห์ หล้าจิ (นครศรีธรรมราช)
4.ฮัจยะห์มาลินี นาทอง (สงขลา)
5.ฮัจยะห์เสาวณี มีเสน(ยะลา)
6.นางหวันรอฮานี แวหะจิ (ปัตตานี)
7.นางอาซียะห์ มะ (ปัตตานี)
8.น.ส.แจ่มศรี หลานสัน (กระบี่)
9.นางข้อลีหย๊ะ ใจแน่ (ระนอง)
10.นางลัดดา โดยเจริญ (ชุมพร)
11.นางกาลีมะห์ อับดุลดานิง (นราธิวาส)

ภาคเหนือ
12. ฮัจยะห์โรคัมยา บุญประเสริฐ (ตาก)
13.ฮัจยะห์ขัตติยา พรมเทศ (เชียงใหม่)
14.ฮัจยะห์พิมพรรณ หว่างไพบูลย์(เชียงใหม่)
15.ฮัจยะห์จารียะ อาดหมาด (ลำพูน)
16.ฮัจยะห์บันนูรียะห์ อนุรักษ์ (เชียงราย)

ภาคอีสาน
17.นางลำพา งามโขนง (อุดรธานี)
18.ฮัจยะห์อารียา งามมานะ (สกลนคร)
19.นางเกศราภรณ์ หงส์จึงตระกูล (ศรีสะเกษ)
20.นางดลฤดี ศรีพานิช (ขอนแก่น)
21.นางอุริยา กิตติมาศักดิ์วงษ์ (เลย)

ภาคกลางและกทม.
22.ฮัจยะห์ราฮีมะห์ โลคันเดย์ (กทม)
23.ฮัจยะห์กุหลาบ รุ่งโรจน์ (พระนครศรีอยุธยา)
24.ฮัจยะห์ขนิษฐา ภัทรโชคชัย (ราชบุรี)
25.ฮัจยะห์รัศมี สกุลชา (กาญจนบุรี)
26.ฮัจยะห์สมจิตร ซอฮะซัน (กทม.)
27.นางสำอาง แดงบัง (กทม.)
28.น.ส.มาเรียม กองเป็ง (กทม.)
29.นางยมนา อายุเคน (นครปฐม)
30.นางหฤทัย วีระมาชา (พิษณุโลก)
31.นางดุมยาน คาน (นครนายก)
32.นางไรน๊ะ โต๊ะสัน (ชลบุรี)
33.นางอารยา ยานคาน (สมุทรสาคร)
34.ฮัจยะห์ลัคคิมยาน ปาทาน (กทม.)
35.น.ส.สุมาลี พูนทรัพย์ (กทม.)
36.นางวิไล ไทพิทักษ์ (ชลบุรี)
37.ฮัจยะห์สุมาลี ประทาน (ชลบุรี)
38.ฮัจยะห์มาเรียม ดาราฉาย (กทม.)
39.ฮัจยะห์มาลินี ปาทาน(เพชรบูรณ์)
40.นางเจริญขวัญ เชื้อผู้ดี (กทม.)
41.วารุณี พูลทรัพย์ (กทม.)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่
นายภาณุ อุทัยรัตน์