ประธานกก.อิสลามภาคเหนือ ออกโรงป้อง”ดร.วินัย ดะห์ลัน” อัดยับกลุ่มโจมตี “ใส่ร้าย”ด้วยข้อมูลเท็จ หวังทำลายชื่อเสียง

969

ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย นายกวินธร วงศ์ลือเกียรติ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายราชัน รุจิพรรณ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงราย นายสุริยา อร่ามวงศ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายดำรง กะล่ำคาร ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียง ได้ทำหนังสือถึงจุฬาราชมนตรี มัสยิดจังหวัดปทุมธานี และมัสยิดประจำกรุงเทพมหานคร ปกป้องดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณีถูกใส่ร้ายว่า รับเงินทอนจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

ในแถลงการณ์ซึ่งมีความยาว 3 หน้ากระดาษ ระบุว่า ตามที่มีออกแถลงการณ์โดยกลุ่มมุสลิมจังหวัดปทุมธานี กล่าวหาดร.วินัย ดะห์ลัน ถึงความไม่โปร่งใสในการบริหารงบประมาณฮาลางที่ได้อุดหนุนให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศนั้น ขอยืนยันว่า คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภาคเหนือ ได้รับงบประมาณอุดหนุนมาตลอดเวลา 5 ปี ไม่เคยจ่ายคืนให้ใคร ที่ผ่านมา สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าไปตรวจสอบแล้ว ไม่พบความผิดแต่อย่างใด

“แถลงการณ์ดังกล่าวของกลุ่มที่อ้างว่า มุสลิมปทุมธานี จึงเป็นการกล่าวเท็จ ใส่ร้ายป้ายสีเพื่อทำลายเกียรติยศและชื่อเสียงของดร.วินัย อย่างไร้คุณธรรม ซึ่งผิดหลักการอิสลาม และอยากให้พี่น้องได้ พิจารณาอายะห์ในอัลกุรอ่าน ที่ได้ระบุให้ เมื่อคนชั่วนำข่าวมาแจ้ง ให้สอบสวนให้แน่ชัดก่อน หาไม่แล้วจะเป็นการก่อกรรมกับแก่คนกลุ่มหนึ่งโดยไม่รู้ตัว

“กอ.จังหวัดภาคเหนือ ขอยืนยันด้วยนามของพระผู้เป็นเจ้าว่า ทุกจังหวัดได้รับเงินอุดหนุนมาตลอด 5 ปี ไม่เคยมีเงินทอนแม้แต่บาทเดียว มีการทำสัญญาที่โปร่งใส จึงอยากให้พี่น้องปทุมธานี พี่น้องกทม. ช่วยกันหาต้นตอของแถลงการณืดังกล่าว ที่เต็มไปด้วยจิตใจอันมืดดำ ไร้คุณธรรม และตักเตือนเขาให้เตาบัตตัวต่อสิ่งที่ได้กระทำ