เชิญร่วมทำบุญสร้างปอเนาะ”บาบอเบ็ญ”บ้านในถุ้ง ท่าศาลา เพื่อการศึกษาของเยาวชนและผู้ใหญ่ในพื้นที่

303

ปอเนาะชาฏิอุ้ลอามาน(บาบอเบ็ญ) นี้ บ้านในถุ้ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช อาคารเล็กๆ ที่กำลังสร้างอยู่นี้ เป็นสถานที่ใช้ทำการเรียนการสอน แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับสอนเด็กปอเนาะและบรรดาผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผม(อาริฟีน แสงวิมาน)และท่านอาจารย์ไพบูลย์ เจ๊ะยอเด จะทำการสอนทุกสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนในสถานที่แห่งนี้(จะเริ่มหลังจากเดือนตุลาคมเป็นต้นไป) แต่ตอนนี้ต้องขออาศัยโรวเรียนฟัรดูอีนใช้สถานที่ทำการเรียนการสอนซึ่งมีผลทำเด็กๆ ฟัรดูอีนต้องหยุดเรียนในวันเสาร์และอาทิตย์ที่อาจารย์เดินทางมาสอน

อาคารนี้ จะใช้ชั้นล่างทำการเรียนการสอน ส่วนชั้นบนนั้นจะทำเป็นปอเนาะให้นักเรียนพักอาศัยเพราะเนื้อที่ปอเนาะมีจำกัดมาก

ดังนั้นสิ่งที่ผมอยากให้สานุศิษย์และพี่น้องผู้มีจิตกุศลช่วยบริจาคตามกำลังริสกีที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เหลือใช้ เป็นอย่างน้อย ให้ได้ปูพื้นชั้นที่ 2 เพื่อเป็นเสมือนหลังคากันฝนบังแดดให้คณะครูและอาจารย์ได้ทำการเรียนการสอนบรรดาผู้ใหญ่และเด็กปอเนาะไปพลางๆ ก่อน

ผู้ใดต้องการมีส่วนร่วมบริจาค โปรดติดต่อผมทางข้อความ เงินทุกบาททุกสตางค์ที่บริจาคจะนำไปซื้ออุปกรก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างต่อทันทีครับเพราะมีบรรดาช่างก่อสร้างจิตอาสาคอยดำเนินการสร้างตลอดเวลาทีละนิดละน้อยตามขนาดของจำนวนเงินที่บริจาคเข้ามาครับ

สอบถามได้ที่ เฟส Arifeen Saengwiman Alazhary