สุดทน!เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย์ฯกว่า 80 คนลงชื่อ เรียกร้อง “ดร.วินัย ดะห์ลัน” ยุติเข้าร่วมงานองค์กรศาสนาอิสลาม ทนไม่ได้ ทำดีแต่ถูกใส่ร้ายหนัก!

1350

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย์ฯกว่า 80 คนลงชื่อ เรียกร้อง “ดร.วินัย ดะห์ลัน” ยุติเข้าร่วมงานองค์กรศาสนาอิสลาม ทนไม่ได้ ทำดีแต่ถูกใส่ร้ายหนัก!

วันที่ 18 สิงหาคม มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีดร.วินัย ดะห์ลัน เป็นผู้อำนวยการได้ร่วมกันลงชื่อ 87 คน จากจำนวนทั้งหมด 92 คน เรียกร้องให้ดร.วินัย ยุติการเข้าไปทำงานในองค์กรศาสนาอิสลาม อาทิ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกางอิสลามแห่งประเทศไทย เนื่องจากเห็นว่า ได้เสียสละทำงานเพือส่วนรวมมาตลอด รวมถึงการผลักดันงบประมาณไปช่วยเหลือองค์กรอิสลามทั่วประเทศ แต่กลับถูกโจมตีใส่ร้ายมาตลอด จึงมีความเห็นร่วมกันว่า ดร.วินัย ควรจะยุติบทบาทการทำงานในองค์กรศาสนาเพื่อจะได้ไม่ต้องเผชิญกับการต้องถูกใส่ร้าย โจมตีจากข้อมูลที่เป็นเท็จ

ดร.วินัย กล่าวว่า มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมลงชื่อเพื่อให้ตนถอนตัวจากการทำงานในองค์กรศาสนาอิสลาม เพราะเห็นว่า เข้าแปดเปื้อนกับความเลวร้าย ก็ได้แจ้งให้พวกเขาทราบว่า ตั้งใจทำงานเพื่อศาสนา เพื่อสังคมมุสลิม เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น เป็นธรรมดาเหมือนเราเดินเข้าไปในถนนข้าวสารในวันสงกรานต์ก็ย่อมถูกสาดน้ำ
“ผมไม่อดทน ไม่ตอบโต้อะไร เพราะมีเจตนาดีที่จะทำงานเพื่อสังคม ไม่เคยท้อ แม่ผมจะโกรธมากถ้ารู้ว่า โดนรังแกแล้วไม่สู้ และยิ่งโกรธมากกว่าหากไปรังแกคนอื่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย์ฯ เข้าใจ ทุกคนมีเจตนาดี คนเหล่านี้เป็นคนที่มีคุณภาพ ทำงานด้วยความโปร่งใส อะไรไม่ถูกก็ไม่ยอม แม้แต่กับผมเอง เคยได้รับเบี้ยประชุมมาหลายปี วันดีคืนดี ก็มาบอกว่า ระเบียบไม่ให้คนภายในรับเบี้ยเลี้ยง ผมก็ต้องผ่อนคืนให้มหาวิทยาลัย เวลามีกกิจกรรมอย่างงานฮาลาล งานเมาลิด เขาจะเข้าร่วมทุกคณะกรรมการฯเพื่อทำงาน และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมาก” ดร.วินัย กล่่าว

ดร.วินัย ดะห์ลัน ตำแหน่งในองค์กรศาสนา เป็นรองประธานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ผลักดันงบประมาณสนับสนุนการทำงานด้ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ และได้ถูกร้องเรียนให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เข้ามาตรวจสอบถึง 2 ครั้ง ล่าสุด กรณี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีการทำบัตรสนเท่ห์ส่งไปตามมัสยิดต่างๆ กล่าวหา ดร.วินัย

“สตง.เคยส่งเจ้าหน้าที่มานั่งทำงานที่ศูนย์วิทย์ฯ ขอเอกสารมาตรวจทุกชิ้น ก็ไมาพบความผิดปกติอะไร อย่างสุด กรณีปทุมธานี เจ้าหน้าที่สตง.ชุดใหญ่มาตรวจ ขอดูเอกสาร เจ้าหน้าที่ของเราให้ดูเอกสารทั้ง 39 จังหวัดเลย ดูบัญชีเงินออก ดูบัญชีเงินรับที่ปลายทาง การใช้จ่ายเป็นไปตามที่ทำสัญญา มีการจ่ายเงินเป็นงวดๆ กรณีปทุมธานี สนับสนุน 5 ปีๆละ 2 ล้านบาท ทะยอยจ่ายตามงวดงาน ซึ่งจะต้องมีหลักฐานมาบื่นเพื่อขอเบิกจ่าย ทุกอย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่ของเราทำงานละเอียดมาก” ดร.วินัย กล่าว

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพิ่งทำบุญครบรอบ 14 ปี เมื่อ 14 สิงหาคม 2560

“คนกลุ่มนี้ เขาต้องการทำลายผม แต่เขาไม่รู้ว่า สิ่งที่ผมทำเพื่อองค์กรมุสลิมเรา การผลักดันงบประมาณใหองค์กรต่างๆก็ตาม หรือการจัดตั้งศูนย์วิทย์ฯขึ้นมาก็เพื่อประโยชน์ของสังคมในการตรวจสอบฮาลาล จากที่เมื่อก่อนมีการผลิตไส้กรอกไก่ ในโรงงานหมู จนปัจจุบันปัญหาแทบจะไม่มี หากทำลายผมได้ ศูนย์วิทย์ฯ ก็ต้องล้ม เด็กๆที่ทำงานก็ไม่มีงานทำ พวกเขาบริสุทธิ์ ตั้งใจทำงาน มีอมานะห์เพื่อสังคม แต่มีคนต้องการทำร้ายพวกเขา” ดร.วินัย กล่าว