คณะกรรมการกลางอิสลามฯปิดยาว 1-5 กันยายน เนื่องในวันอีดิ้ลอัฎฮา

819

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้กระกาศปิดทำการเนื่องในวันอีดิ้ลอัฎฮาตั้งแต่วันที่ 1-5 กันยายน เปิดทำการ 6 กันยายน