ภาพธรรมกายรุก! จัดกิจกรรมหวังฟื้นพุทธศาสนาในอินโดนีเชีย

214

บรรยากาศ วัดธรรมกายจัดงานใหญ่วิสาขบูชาครั้งที่ผ่านมา หวังฟื้นพุทธศาสนาในอินโดนีเชีย ที่รุ่งเรืองที่บุโรพุทโธ