การทำฮัจย์ตามแบบฉบับนบี มูฮัมหมัด(ซ.ล.)

471

การทำฮัจย์ตามแบบฉบับนบี

นบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.) ได้ประกอบพิธีฮัจย์ครั้งเดียวในชีวิต โดยมีบรรดาซาฮาบะห์ติดตามไปทำฮัจย์ 150,000 บาทโดยประมาณ ท่านทำฮัจย์แบบอิฟรอด โดยเหนียตและครองเอี๊ยะรอมจากมาดีนะห์ เดินทางด้วยอูฐถึงมักกะห์ในวันจันทร์ นบีจะเข้าไบตุลเลาะฮ์ทางทิศเหนือ และได้ตอวาฟไบตุลเลาะฮ์ 3 รอบ เรียกว่า ตอวาฟกุโดม หรือตอวาฟเคารพไบตุลเลาะฮ์

นบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.) ค้างแรมที่มักกะห์ 3 คืน วันพฤหัสบดี ท่านเดินทางจากมักกะห์โดยออกทางด้านทิศใต้ (การทำฮัจย์ในปัจจุบัน ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเข้าทางทิศเหนือและออกทางทิศใต้เหมือนสมัยนบี)ไปพักค้างแรมที่ทุ่งมีนา รุ่งเช้าวันศุกร์ หลังซุบฮิ์ ท่านเดินทางจากทุ่งมีนา ไปยังทุ่งอาราฟะห์ ได้หยุดละหมาดรวม(ดุหริ์กับอัสริ์)และคุตบะห์ครั้งสุดท้ายที่มัสยิดนมิเราะห์ ก่อนจะเข้าทุ่งอาราฟะห์ ท่านพักที่ทุ่งอาราฟะห์ตั้งแต่บ่ายจนตะวันตกดินเพื่อขอดุอาว์

“บาบอเลาะฮ์” อดุลย์ มะหะหมัด ให้ความเห็นว่า บรรดาอุลามะห์ได้ฟัตวาว่า มีการห้ามละหมาดที่ทุ่งอาราฟะห์ ทุ่งอาราฟะห์เป็นสถานที่ดุอาว์เท่านั้น การละหมาดที่ทุ่งอาราฟะห์ ถือเป็นบิดอะห์ เท่าที่เห็นคณะใหม่กับคณะเก่าที่ไปจากเมืองไทยปฏิบัติเหมือนกัน คือ ละหมาดบ่ายและเย็นที่ทุ่งอาราฟะห์ แต่ถกเถียงกันเรื่องละหมาดแบบไหน คณะเก่าจะละหมาดแยก คือ ดุหฺริ์ และอัสริ์ แค่คณะใหม่ ละหมาดแบบรวม บอกว่า ละหมาดตามนบี ซึ่งตามข้อเท็จจริงนบีอยู่ระหว่างการเดินทาง เพิ่งพักที่มักกะหืได้ 3 วัน แต่ฮุจยาตไทยไปพักที่มักกะห์เป็น 10 วันแล้ว ไม่ถือเป็นการเดินทาง การละหมาดที่ถูกต้องคือละหมาดตามคณะเก่า แต่ทั้ง 2 ก็ผิด เพราะไม่มีการละหมาดที่ทุ่งอาระฟะห์

นบีจะเข้าไปยังทุ่งอาราะฟห์ในช่วงบ่าย แต่ฮุจยาตไทยเข้าทุ่งอาราฟะห์ตั้งแต่สาย หรือก่อนเที่ยงเป็นส่วนใหญ่

หลังตะวันตกดิน นบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.) ได้ออกเดินทางจากทุ่งอาระฟะห์มายังมุตตาละห์ มาละหมาดรวม(มัฆริบ-อีซา) และนอนพักค้างแรมที่มุตตะลีฟะห์ เมื่อละหมาดซับฮิ์เสร็จ จึงเดินทางจากมุตตะลีฟะห์ไปขว้างเสาหินข้างเดียวที่มีนา เวลาประมาณ 07.00 น. จากนั้น ได้เดินทางไปตอวาฟ และซะแอ ที่ไบตุลเลาะฮ์ (ไบตุลเลาะฮ์ห่างจากทุ่งมีนาประมาณ 8 ก.ม.)

หลังตอวาฟ ซะแอเสร็จจึงเดินทางกลับไปพักค้างแรมที่มีนา รุ่งขึ้นในช่วงบ่าย จึงไปขว้างหิน 3 ต้น โดยพักค้างแรมที่มีนา เป็นเวลา 3 คืน ขว้างเสาหิน 3 ต้น เป็นเวลา 3 วัน

หลังขว้างเสาหินในวันสุดท้าย นบีได้เดินทางเข้าไบตุลเลาะฮ์ เพื่อตอวาฟอำลา และเดินทางกลับมาดีนะห์

เรียบเรียงจากการสัมภาษณ์ อ.อดุลย์ มะหะหมัด