ฮุจยาตเที่ยวสุดท้าย 50 คนเดินทางไปมักกะห์ วันนี้ ด้วยสายการบินกัลฟ์แอร์

798
ฮุจยาตคนหนึ่งที่เดินทางไปกับเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายของกัลฟ์แอร์โพสต์ภาพที่ถ่ายกับญาติที่สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 24 สิงหาคม มีคณะฮุจยาตจากประเทศไทยจำนวน 50 คน เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่มักกะห์ ซาอุดิอารเบีย เป็นคณะสุดท้ายด้วยสายการบินกัลฟ์แอร์ โดยไปเปลี่ยนเครื่องที่บาห์เรน จากนั้นจึงเดินทางเข้าซาอุดิอารเบีย

แม้ว่า การเดินทางไปฮัจย์ในปีนี้ (1438) ถูกบังคับให้เดินทางด้วยสายการบินแห่งชาติ คือ สายการบินไทยทุกเที่ยวบินจำนวน 31 เทัี่ยวบน นำฮุจยาต 8,800 กว่าคน เดินทางไปซาอุดิอารเบีย แต่คณะฮุจยาตที่เดินทางไปวันนี้ ได้สิทธิ์พิเศษจากองค์กรผู้นำ ที่ได้รับโควต้ามาจำนวน 50 คน สำหรับคนที่จะเดินทางไปดูแลการประกอบพิธีฮัจย์ของพี่น้องมุสลิม แต่โควต้านี้ถูกนำมาจัดสรรให้กับผู้ประกอบการฮัจย์ นำฮุจยาตเดินทาง

ทั้งนี้ หน่วยงานกำกับดูแลการประกอบพิธีฮัจย์ของไทย ได้ประกาศว่า เที่ยวบินเท่ยวสุดท้ายที่ได้เดินทางไปฮัจย์คือเที่ยวบินเวลา 14.40 น. วันที่ 23 สิงหาคม แต่เที่ยวบินที่มาเหนือเมฆ และเป็นเที่ยวบินสุดท้าย คือ เที่ยวบินของกัลฟ์แอร์ ซึี่งหน่วยงานที่กำกับดูแล อาจจะต้องงุงงงว่า มีเที่ยวบินนี้ด้วยหรือ