เชิญอุดหนุนสินค้าชายแดนใต้ ตลาดอตก. 25 สิงหา-3 กันยายน

87

วันที่ 25 สิงหาคม ที่ตลาด อ.ต.ก เขตจัตุจักร ได้จัดงานแสดงสินค้าดีชายแดนใต้ มีสินค้ามาให้ชื้ออย่างจุใจ
สินค้าที่ได้รับการคัดสรร เป็นสุดยอดของผลิตภัณฑ์ ทีมีคุณภาพมาตรฐานเป็นประกัน สินค้าเด่นที่จังหวัดส่งเข้าร่วมงาน ผลิตภัณฑ์ของครัวเบกัม โอท็อป5ดาว..ติดหนึ่งในห้าสินค้าเด่นของยะลา

งานมีระหว่าง 25ส.ค ถึง 3ก.ย 60

Cr.ฮ.ติ