“อามีน ลอนา” ฟาดงวงใส่คณะเก่า ไม่มีหลักพิจารณาบิดอะห์ จึงปฏิบัติบิดอะห์ไม่สิ้นสุด

993

“อามีน ลอนา” ฟาดงวงใส่คระเก่า ไม่มีหลักพิจารณาบิดอะห์ จึงปฏิบัติบิดอะห์ไม่สิ้นสุด

อามีน ลอนา นักการศาสนาสายวาฮาบี ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์พี่น้องซุนหนี่ไทยอีกครั้ง ด้วยการระบุว่า บรรดาโต๊ะครุคณะเก่าตบตาพิธีกรรมที่บิดอะห์

“การกระทำอะไรก็แล้วแต่ของคณะเก่า การอิชิกุโบว์ หรือเมาลิด คือ การที่โต๊ะครูของพวกท่านแยกไม่ออกระหว่างกออิดะห์ กฎในการพิจารณาว่า อะไรคือบิดอะห์ กับการฮุก่มของบรรดาอุลามาห์ว่าา อะไรบิดอะห์หรือไม่ คนละเรื่องกัน” นายอามีน กล่าวและว่า ยกตัวอย่าง ในการพิจารณาว่า อะไรฮาลาลหรือฮารอม มีกฎเกณฑ์ในการพิจารณา น้ำที่จะใช้ในการอาบน้ำละหมาด แบบไหนที่สะอาด มีหลักในอารพิจารณาไม่่ จะทำตามที่ต้องการ ในการพิจารณาอุลามะห์จะมีกฎ แต่โต๊ะครูคณะเก่าไม่ยอมพิจารณากฎ จะเอาการพิจารณาของอุลามะห์คนนี้ที คนนั้นที มารวมบิดอะห์ไว้ในตัวเอง ถือว่า อันตราย

“ปัญหาของคณะเก่าคือกฎไม่มีแต่แรก อะไรที่เห็นว่าดี ได้หมด เมื่อหัวเรื่องบิดอะห์ ก็จะเกิดบิดอะห์ต่อเนื่อง เป็นบิดอะห์ที่ใหญ่ที่สุด อย่างอิหม่ามนะบาวะห์ เห็นด้วยการการจัดเมาลิด แต่มีการต่อต้านอย่างรุนแรงกับการละหมาดนิฟูชะห์บาน แห่ศพ และอ่านกุรอ่านบิดอะห์ ซอลาหวาดที่เพิ่มสำนวนจากนบีเพียงนิดเดียวก็บอดอะห์ เพราะเขาใช้กฎในการพิจารณา แต่อาจจะพลาดเรื่องเมาลิด ไม่ได้หมายความว่า คนที่วางกฎก็จะพิจารณาถูกหมด แต่คณะเก่ากฎไม่มี เล่นกันตามใจชอบ จึงลามไปตั้งแต่เมาลิดจนถึงรดน้ำศพ และสุดท้ายคณะเก่า ก็แตกกันเอง สรุปกันไม่ได้ว่า อันไหนได้หรือไม่ได้ เพราะกฎไม่มี” นายอามีน กล่าว