สงขลาเฝ้าระวังระดับน้ำ   จุดเสี่ยงแนวเขาแก้ว4อำเภอ

54

จ.สงขลา เฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่เสี่ยง ตลอดแนวเทือกเขาแก้ว 4 อำเภอ ขณะระดับน้ำในคลองสาขายังสูงและขุ่นเหลือง

จ.สงขลา ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง หลังเกิดฝนตกติดต่อกัน 4 วัน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มตลอดแนวเทือกเขาแก้ว ซึ่งเชื่อมต่อ 4 อำเภอ ตั้งแต่ อ.รัตภูมิ หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง และ อ.สะเดา โดยขณะนี้ระดับน้ำในคลองต่าง ๆ ที่รับน้ำจากเขาแก้ว ยังมีปริมาณสูงและสีขุ่นเหลือง เนื่องจากน้ำป่าที่ไหลลงมา แต่สถานการณ์ยังปกติทุกพื้นที่ เช่นเดียวกับภาพรวมของสถานการณ์น้ำทั้ง 4 ลุ่มน้ำสำคัญของ จ.สงขลา ได้แก่ ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ลุ่มน้ำคลองนาทวี ลุ่มน้ำคลองภูมี และลุ่มน้ำคลองมำบัง ทุกจุดปกติ โดยเฉพาะลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาซึ่งมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ พบว่าตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ ใน อ.สะเดา คลองหอยโข่ง หาดใหญ่ และ อ.บางกล่ำ ยังคงปกติทุกแห่ง และมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่ จ.สงขลา เริ่มเปิด ฝนเบาบางลง แต่ยังคงมีการเฝ้าระวังต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ด้าน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก รายงานสภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดดังกล่าวระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนัก ปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสม ต่อไปอีก 1 วัน สำหรับอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร พร้อมขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังอีกด้วย


Cr.innnews.