วันนี้ วันอารอฟะห์ ความประเสริฐของวันอารอฟะฮ์

1609

ความประเสริฐของวันอาราฟะฮฺ

วันนี้ (31 สิงหาคม) เป็นวันที่ 9 เดือนซุลฮิจยะห์ เป็นวันอารอฟะห์ประจำปี 1438 เป็นที่บรรดาฮุจยาตซึ่งค้างแรมที่ทุ่งมีนา จะเดินทางไปยังทุ่งอารอฟะห์ เป็นสถานที่สำหรับการขอดุอาว์

มาดูกันว่า วันอารอฟะห์มีความสำคัญอย่างไร และควรปฏิบัติตัวอย่างไร

เดือนซุลฮิจญะฮ์เป็นเดือนของการทำอะมั้ลอิบาดัต เป็นเดือนหนึ่งของการแสวงหาความใกล้ชิดกับเอกองค์อัลลอฮฺ(ซ.บ.)

มีริวายัตจำนวนมากที่ได้กล่าวให้กับบุคคลผู้ที่มีความสามารถให้ถือศีลอด 9 วันแรกของเดือนคือวันที่ 1 ถึงวันที่ 9 ส่วนวันที่ 10 คือวันอีดุลกุรบาน เราเฉลิมฉลองไม่มีการถือศีลอด สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถจะถือศีลอดได้ทั้ง 9 วัน อย่างน้อยที่สุดในวันที่ 9 ของเดือนซุลฮิจญะฮฺก็ต้องพยายามถือศีลอดให้ได้ ซึ่งตรงกับวันอารอฟะฮฺ เป็นอีกวันหนึ่งที่การถือศีลอดนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ผลบุญนั้นย่อมมีแน่นอนและมากมาย วิถีชีวิตหรือมรรคผลที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขา โดยเฉพาะชีวิตทางจิตวิญญาณนั้นจะเกิดขึ้น

สำหรับบุคคลที่ถือศีลอดในวันอารอฟะฮฺและที่สำคัญกว่าศีลอดในวันอารอฟะฮ์ก็คือการอ่านดุอาอารอฟะฮฺ ซึ่งสำคัญกว่าการถือศีลอด

ฟัตวาของอาเล็มอุลามาห์เป็นเอกฉันท์ว่า “ใครก็ตามถ้าหากเขาถือศีลอดในวันอารอฟะฮฺ และศีลอดนั้นทำให้เขาหมดเรี่ยวแรงไม่สามารถที่จะอ่านดุอาอฺวันอารอฟะฮ์ได้ เป็นการมุสตะฮับให้เขาละทิ้งการถือศีลอดและเก็บแรงนั้นเอาไว้อ่านดุอาอฺอารอฟะฮฺ