เขตบางซื่อจัดกิจกรรม “ปลูกปอเทืองให้เหลืองอร่าม”ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

57

เขตบางซื่อจัดกิจกรรม “ปลูกปอเทืองให้เหลืองอร่าม”

นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ พร้อมคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว “ปลูกปอเทืองให้เหลืองอร่าม” ในภารกิจผลักดันทันที “เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ดอกปอเทืองเหลืองอร่ามในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บ้านมั่นคงชุมชนกัลยาณมิตร ถนนเลียบทางด่วนศรีรัช

วงศ์สว่าง เขตบางซื่อวรรษมน  เขตบางซื่อ  รายงาน