เปิดกันจะจะ! การบินไทยไม่รับฮุจยาตมาดีนะห์ เป็นข้อตกลงกับผู้ประกอบการ แต่มาขอเปลี่ยนภายหลัง ช่วยฮุจยาต ช่วยลดต้นทุนแซะ

2296

เปิดกันจะจะ! การบินไทยไม่รับฮุจยาตมาดีนะห์ เป็นข้อตกลงกับผู้ประกอบการ แต่มาขอเปลี่ยนภายหลัง ช่วยฮุจยาต ช่วยลดต้นทุนแซะ

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ได้ชี้แจงผ่านยาตีมทีวีกรณีมีปัญหาการร้องเรียนจากผู้ประกอบกิจการฮัจย์ว่า สายการบินไทย ไม่ไปรับฮุจยาตที่สนามบินมาดีนะห์ว่า เป็นข้อตกลงที่ผู้ประกอบการฮัจย์ทำกับการบินบินตั้งแต่ต้น ซึ่งความจริงกรณีการรับส่งผู้ประกอบการทราบดีว่า เป็นอย่างไร เมื่อได้ทำข้อตกลงกันแล้ว การจะมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขในภายหลังเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะไม่เพียงเจรจากับการบินไทย จะต้องขึ้นอยู่กับางซาอุฯด้วย การเปลี่ยนแปลงจะกระทบการบินไปทั่วโลก

ทั้งนี้ กรณีปัญหาที่เกิดขึ้น หลังพิธีฮัจย์เสร็จสิ้นจะมีอุจยาตส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เป็นฮุจยาตจากกรุงเทพฯ ประมาณ 2,000 คนหรือ 8 เที่ยวบิน เดินทางไปปฏิบัติอิบาดะห์ที่เมืองมาดีนะห์ ซึ่งอยู่ห่างจากมักกะห์ประมาณ 400 กิโลเมตร และจะต้องเดินทางกลับมาขึ้นเครื่องที่เจดดะห์ ซึ่งอยู่ใกล้กับมักกะห์ ทำให้ต้องเดินทางยาวนานหลายชั่วโมง ขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็มีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการจัดรถขนส่งฮุจยาตจากมาดีนะห์ไปที่สนามบินเจดดะห์ ซึ่งก่อนหน้านี้ จุฬาราชมนตรีได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้สั่งการให้บริษัทการบินไทย แก้ปัญหา แต่ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด