ฮัจย์ไทยกรมการปกครองทำลายความหวังมุสลิม หรือไม่

4307

ฮัจย์ไทย! กรมการปกครองทำลายความหวังพี่น้องมุสลิมหรือไม่

ตามที่มีการแก้ไขพ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคมมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ เป็นความหวังของสังคมมุสลิมว่า ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานใหม่ คือ กรมการปกครองจะทำให้การให้การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของพี่น้องมุสลิม มีความเป็นธรรม ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ และมีการอำนวยความสะดวกที่ดี อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบของ Mtoday กรมการปกครองกำลังทำลายความหวังของพี่น้องมุสลิมด้วยการแต่งตั้งบุคคลที่เคยทำงานให้องค์กรเดิม ที่มีการทำงานมีปัญหา มีการแสวงหาผลประโยชน์ และขาดประสบการณ์เรื่องฮัจย์ เข้ามาทำงาน

ทั้งนี้ กรมการปกครอง นายอาทิตย์ บุญยะโสภัต อธิบดี ได้ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมา 3 ชุด (รายชื่อตามภาพประกอบ) เพื่อวางกรอบระเบียบในการส่งเสริมการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของพี่น้องมุสลิม การคุ้มครองฮุตยาต โดยส่วนหนึ่งเป็นบุคคลที่เคยทำงานให้กับองค์กรเดิม เป็นอดีตข้าราชการ ข้าราชการประจำของกรม ขาดตัวแทนจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่เป็นทางการเลยแม้แต่คนเดียว
“การที่กรมการปกครอง ตั้งบุคคลเหล่านี้ขึ้นมา จะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับพี่น้องฮุจยาตได้หรือไม่ จากประสบการณ์การทำงานของคนเหล่านี้มาแต่อดีต  ไม่ได้ทำงานเอื้อประโยชน์ให้กับฮุจยาตเลย ที่ผ่านมาพี่น้องมุสลิมเดินทางไปทำฮัจย์ในราคาแพง มีปัญหาในการเป็นอยู่ มีปัญหาเรื่องอาหาร และถูกเอารัดเอาเปรียบ จ่ายแพงเกินจริง รวมทั้ง มีคนที่เคยทำงานในการบินไทย มีลูกที่ทำงานการบินไทย ทำให้ไม่มั่นใจว่า จะสามารถลดราคาฮัจย์ลงได้ เพราะการบินไทย เป็นต้นเหตุให้ราคาค่าเดินทางแพงถึง 20,000 บาท เป็นสิ่งที่สังคมมุสลิมผิดหวังกับกรมการปกครองมาก ที่ผ่านมาได้ต่อสู้เพื่อให้มีการแก้กฎหมายเพื่อพี่น้องมุสลิม แต่ต้องเสียของ คิดว่าสังคมมุสลิม จะไม่นิ่งเฉยจะเคลื่อนไหวคัดค้านกรมการปกครองแน่นอน” แหล่งข่าวระดับสูง กล่าว

จากการติดตามทราบว่า องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้ทำหนังสือคัดค้านไปยังอธิบดีกรมการปกครอง ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว เพื่อคัดค้านเรื่องดังกล่าวแล้ว

นายอาทิตย์ บุญยะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เริ่มต้นก็ทำลายความไว้วางใจของพี่น้องมุสลิม