เจรจาแก้ปัญหาฮาลาลไทย-อินโดฯราบรื่น “ดร.วินัย ดะห์ลัน” เป็นปลื้ม MUI ยกไทยเทียบเท่่ามาเลย์

152

วันที่ 11 กันยายน ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ อาทิ นายปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลฯ ได้เข้าพบนายสุมุนาร์ จาตี รองผู้อำนวยการสถาบัน อาหาร ยา และเวชสำอางค์ ของสภาอุลามะห์อินโดนีเชีย และคณะเพื่อเจรจาปัญหาการส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากประเทศไทยมายังอินโดนีเชีย

สำหรับการพิจารณาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของอินโดนีเชีย แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ กรณีการเชือด ผลิตภัณฑ์อาหาร และวัตถุดิบ(flavor) ซึ่งในส่วนของการเชือดและผลิตภัณฑ์อาหาร พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการอิสลามและประเทศไทย ได้นำคณะอาทิ ดร.วินัย ดะห์ลัน มาเจรจาจนประสบความสำเร็จ ทางสถาบันอาหาร ยา และเวชสำอางค์ ของสภาอุลามะห์อินโดนีเชียให้การยอมรับ สามารถนำเข้าอินโดนีเชียได้อย่างสะดวก แต่ยังมี กรณีของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้ทำข้อตกลงร่วมกันส่งผลให้เกิดปัญหาการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบจากไทยมายังอินโดนีเชีย จนมีผู้ประกอบการบางรายย้ายฐานการผลิตมายังอินโดนีเชีย

การเจรจาที่นำโดยดร.วินัย เป็นไปด้วยความราบรื่บ ทางอินโดนีเชียให้การตอบรับที่จะให้การยอมรับการรับรองฮาลาลในส่วนของวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศไทย และจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยให้ให้นักวิทยาศาสตร์อาหาร มาทำเวิร์คช้อปร่วมกัน และเลขาธิการกอท. จะเดินทางมาลงในนามในข้อตกลง(MOU)ต่อไป