อัยยูบ..หนุ่มชาวมุสลิมโรฮิงญา ได้แบกพ่อและแม่ลี้ภัยเข้าบังกลาเทศ

445

มาชาอัลลอฮ์

#ต้องรอดให้ได้
อัยยูบ..หนุ่มชาวมุสลิมโรฮิงญา
ได้แบกพ่อและแม่มาจากอารากันเดินทางมา 12 วันกว่าจะมาถึงเขตแดนบังกลาเทศ
เป็นความอดทนที่น่ายกย่องและเป็นคนกตัณญูต่อบิดามารดาเป็นอย่างยิ่ง

#แท้จริงพระองค์ทรงประทานบิดามารดาเพื่อให้เราได้ความกตัณญูรู้คุณต่อท่านทั้งสอง

อัลฮัมดุลิลลาฮ์

เพจ We Are Arakan